- Endelig, dette har vi ventet på

07-07-17 9:07 | Pensjon og sparing

En gavepakke fra regjeringen gjør pensjonssparing plutselig mer attraktivt.

Regjeringen foreslår nå nye vilkår i produktet kalt Individuell Pensjonssparing med Skattefordel (IPS). I revidert nasjonalbudsjett vil de stimulere til privat pensjonssparing ved å øke sparebeløpet fra 15.000 til 40.000 kroner.

– Endelig får vi et pensjonsspareprodukt som udiskutabelt er attraktivt for alle. Enkle regler og et produktt som er tilgjengelig for alle uavhengig av alder eller inntekt. Dette vil definitivt få nordmenn til å ta ansvar for egen fremtid og prioritere pensjonssparing, sier Randi Marjamaa, leder av Nordea Liv.

Mange fordeler

Ved uttak av IPS ved pensjonsalder skattes det som kapitalinntekt og ikke som pensjonsinntekt, som i dagens ordning. Det betyr at man reduserer den maksimale skattesatsen fra 43 til 24 prosent. En annen fordel som beholdes fra tidligere ordning er at pengene på pensjonskontoen er fritatt fra formuesskatt, og du slipper å betale skatt på løpende avkastning, slik du må gjøre for eksempel på en sparekonto i banken.

Sparetrigger

Det legges opp til at ordningen skal gjelde allerede for inntektsåret 2017.

– Dette er en virkelig gladnyhet. Vi er klare til å lage et enkelt og godt produkt. Sparingen kan startes på nett, over telefon, eller ved å oppsøke et Nordea-kontor, sier Marjamaa.