Nordea stopper investeringer i Facebook for Stars-fondene

Nordea
21-03-18 20:00 | Responsible investment | Bærekraft

Nordeas Responsible Investment-team har besluttet å midlertidig stanse investering i Facebook for Stars-fondene. Investeringskarantenen betyr at forvalterne for Stars-fondene ikke kan kjøpe aksjer i Facebook på tre måneder.

Stars-fondene investerer i selskaper som er best på miljø, sosiale aspekter og eierstyring og består for øyeblikket av seks fond, der fem er aksjefond og ett er rentefond. Det er Nordea Global Stars-fondet som har investert i Facebook, der Facebook for øyeblikket utgjør 1,98 prosent av beholdningen.

- Vi har selvsagt vært klar over ESG-risikoer knyttet til Facebook og andre selskaper i samme bransje en stund. Ved utgangen av 2017 begynte vi på en rapport der vi spesifikt tar for oss blant annet personvernrisikoer knyttet til teknologiselskaper. Nå trekker vi i bremsen fordi vi ser at risikoene knyttet til personvern kan ha blitt håndtert på en svært dårlig måte. Vi ser at problemene med regulering ikke gir oss den åpenheten vi ønsker for investeringer i Stars-fondene. Frem til vi har fått tid til å vurdere omfanget av problemet, velger vi å sette selskapet i karantene, sier Katarina Hammar, leder av Nordeas Responsible Investment-enhet.

Situasjonen vil vurderes i løpet av karanteneperioden, og en avgjørelse tas basert på funnene. Fondsforvalterne kan ikke kjøpe aksjer i karantenetiden, men de kan selge aksjene som allerede er i fondet.

Les flere nyheter

Hold av en plass på første rad til Nordeas Economic Outlook

Makroøkonomi

Meld deg på webinaret på ditt lokale språk, og motta rapporten så snart den kommer ut 24. april.

Nordea's re-domiciliation

Derfor foreslår vi flytting til bankunionen

Om Nordea

Nordeas styre foreslår for generalforsamlingen å flytte Nordeas hovedkontor og morselskap fra Sverige til bankunionen.

Det gir forretningsmessig mening å investere i kvinnelige ledere

Om Nordea Bærekraft

Kjønnsbalanse gis nå stadig større oppmerksomhet, og det er allment anerkjent at det er en viktig faktor for forretningsmessig suksess.