Nordea scorer høyt i nordisk mangfoldsindeks

26-01-21 11:41 | Bærekraft

I den nylig publiserte Nordic Business Diversity Index, som rangerer mangfold blant seniorledere i nordiske, børsnoterte selskaper, kommer Nordea på tredjeplass blant finske selskaper og andreplass blant finske og svenske finansorganisasjoner. 

Nordic Business Diversity Index omfatter børsnoterte selskaper i Finland og Sverige som offentliggjør informasjon om minst tre av fire variabler: kjønn, nasjonalitet, alder og utdanningsbakgrunn. Det finske prosesselskapet Neles og Nordea er nykommere blant selskapene i topp fem etter at endringer i ledergruppene har ført til større mangfold i toppledelsen. I tillegg får Nordea gode resultater for kjønnsbalansen i styret.    

“Mangfold og inkludering bør alltid starte på toppen, og denne rapporten gir oss interessant kunnskap om dagens situasjon. Den viser tydelig at vi er på rett spor. I Nordea anerkjenner vi at organisasjonen vår er mangfoldig, men også at dette er et område vi hele tiden kan forbedre. Vi vet at mangfold og inkludering gjør oss bedre, både for å nå målet om å levere positive kundeopplevelser, i arbeidet med å skape de beste arbeidsplassene, og på lang sikt for å levere de beste økonomiske resultatene. Et mangfold av perspektiver er avgjørende for å lykkes”, sier konsernsjef Frank Vang-Jensen i rapporten.

Bredt mangfold blant medarbeiderne

I tillegg til det økte mangfoldet på toppledernivå gjør Nordea det bra på andre parametere: Selskapet har en stor variasjon i alder, utdanningsbakgrunn og arbeidserfaring. Det er ikke alle land som tillater registrering av medarbeideres etniske bakgrunn, men vi vet likevel at det snakkes over 50 språk i Nordea, og det indikerer et bredt kulturelt mangfold. Vi har et godt medarbeiderengasjement via ressursgrupper for medarbeidere når det gjelder å definere utfordringer og muligheter og fremme en inkluderende arbeidsplass.

Finland fremover 

Indeksen fremhever også forskjellene mellom de nordiske landene, der Finland ligger litt foran innen mangfold: 84 prosent av finske og 62 prosent av svenske store selskaper oppnår minst halvparten av indekspoengene det er mulig å få. 

 “Vi tenker ofte på de nordiske landene som veldig like, men denne rapporten viser veldig tydelig at vi har ulike utgangspunkter. Det kan være en svakhet så vel som en styrke, og jeg tror vi kan vinne mye på å lære av hverandre – hvorfor lykkes vi med noe i Finland og noe annet i Danmark, for eksempel. Fra Nordeas perspektiv er det en styrke og en god mulighet siden vi jobber i en nordisk kontekst. Vi ser også store forskjeller mellom store selskaper og små og mellomstore bedrifter. Jeg synes det er spennende å reflektere over hvordan vi kan lære av hverandre og hjelpe og inspirere hverandre”, sier Frank Vang-Jensen.

Nordea lanserer en ny mangfolds- og inkluderingsstrategi i mars og er engasjert i arbeid med menneskerettigheter og likhet gjennom partnerskap med for eksempel Pride og strategien vår for aktivt eierskap.    

Kjønnsbalanse hos Nordea

Indeksen viser at det fortsatt er et flertall av menn i de øverste lederstillingene. I store nordiske selskaper er kjønnsbalansen i styrene mer eller mindre lik i alle landene, med 25–36 prosent kvinner. Når det gjelder lederteam, ligger store danske selskaper og små finske selskaper tydelig et stykke bak. 
 
I Nordea er kjønnsbalansen i arbeidsstyrken 51 prosent kvinner og 49 prosent menn, mens det er 40 prosent kvinner og 60 prosent menn på ledernivå. Nordeas styre består av 60 prosent menn og 40 prosent kvinner. 

Om indeksen

Utvalget i undersøkelsen omfattet alle børsnoterte selskaper med lederteam og styre med minst fire personer fra Nasdaq Helsinkis hovedliste, og de store selskapene fra Nasdaq Stockholm og København. I år omfatter indeksen kun finske og svenske børsnoterte selskaper siden den tilgjengelige informasjonen om danske selskaper ikke var god nok. Total 244 selskaper var inkludert.

Read more news

Viser 5 av 705 resultat

Nordea podcast

Det begynner å lysne

Nordea podcasts Makroøkonomi

Planen for gjenåpningen her hjemme er lagt og vi ser at det begynner å lysne i land som har kommet lenger i vaksineringen.

Business woman walking up some stairs

140 Nordea-fond strammer inn på kravene til investeringer i fossilt brensel

Bærekraft Investeringer og marked

140 Nordea-fond strammer nå inn på kravene til fossilselskaper og investerer nå kun i energiselskaper som er i gang med en grønn omstilling.

Nordea podcast

Kraftig opprevidering i vente

Investeringer og marked Nordea podcasts

Det ligger an til en kraftig opprevidering av rentebanen på Norges Banks rentemøte neste uke.

Vi har oppdatert personvernpolicyen vår

Om Nordea

Nordeas personvernpolicy har blitt oppdatert som en del av den årlige gjennomgangen av policyen.

Viser 5 av 705 resultat