Nordea velger partnere til sin nye kjerneplattform

Three people look on screen
11-09-15 7:30 | Om Nordea | Digitalbanken

Som et viktig skritt i utviklingen av enklere og mer personlig tilpassede tjenester for kundene i fremtiden, har Nordea inngått en avtale med partnere om implementeringen av bankens nye kjerneplattform.

Digitaliseringen og den raske endringen i kundenes preferanser for nett- og mobilløsninger er i ferd med å endre banknæringen.

Den nye kjerneplattformen er en viktig del av Nordeas forenklingsprogram som skal dekke de fremtidige behovene til bankens 11 millioner kunder. Produktene og prosessene gjennomgår nå en forenkling, og dagens banksystemer vil også bli erstattet med nye kjernesystemer og betalingsplattformer de neste årene.

Den nye kjerneplattformen vil bli basert på en løsning fra Temenos, mens Accenture er valgt til å støtte integreringen og implementeringen.

- Kundene vil få langt enklere tjenester som i større grad kan tilpasses behovene deres, når vi går over fra flere forskjellige systemer til én enkelt plattform. Overgangen vil også gjøre det mulig for oss å utvikle nye digitale løsninger raskere enn i dag, og vi får en mer håndterbar og robust plattform, sier Jukka Salonen, leder av Group Simplification.

Den nye plattformen vil omfatte lånekonti, innskuddskonti og transaksjonskonti for kunder i alle deler av banken, og arkitekturen vil bli den samme i alle de nordiske landene.

Overgangen til den nye plattformen vil skje gradvis over de neste fire til fem årene.