Et unormalt oppsving

19-01-10 10:00 | Pressemelding

Det økonomiske oppsvinget de neste par årene blir svært moderat, konkluderer økonomene i Nordea i den makroøkonomiske rapporten Økonomisk Oversikt 1-2010. Både i Norge og hos våre viktigste handelspartnere ligger det an til redusert økonomisk vekst i andre del av inneværende år og neste år, sammenlignet med i de nærmeste par kvartaler. I Euro-området og i USA vil arbeidsledigheten holde seg på et høyt nivå. I USA kan en ikke utelukke at høy ledighet fører til at lønningene begynner å falle og sender landet inn i en ny nedgangskonjunktur neste år. I tillegg er det betydelig risiko knyttet til høy statlig gjeld og store underskudd i flere vestlige land.

- Det er grunn til å puste lettet ut over at finansmarkedene fungerer mer og mer normalt, og at det igjen er økonomisk vekst i de fleste land, sier sjeføkonom Steinar Juel. - Men det vil ta mange år før de hardest rammede landene igjen får arbeidsledigheten ned på normale nivåer, legger han til.

Enestående situasjon i Norge

Norge er i en enestående situasjon. Fallet i produksjonen ble beskjedent og arbeidsledigheten har kun steget til et nivå som har vært betraktet som normalt. Sterke politikktiltak, fortsatt vekst i oljeinvesteringene og et kredittmarked som har fungert relativt normalt er viktige årsaker til dette.

Økonomene i Nordea venter høy vekst i norske husholdningers forbruk i 2010 og at boliginvesteringene vil stige gjennom året. Selv om renten vil fortsette gradvis opp vil den være lav også i inneværende år. Moderat økonomisk vekst hos våre handelspartnere i Europa og Nord-Amerika, og sterk vekst i fremvoksende land som Kina, vil bidra til god eksportvekst.

Stigende renter og styrket krone

I det meste av 2010 vil Norges Bank fortsette å være nokså alene om å heve renten. Stigende renter i forhold til i andre land tilsier at kronen vil holde seg relativt sterk i det meste av inneværende år. Økonomene i Nordea venter at kronen vil svekkes noe mot slutten av året og i 2011, når rentene ventelig vil begynne å stige også i andre land.

Styrken på renteoppgangen i Norge i 2011 vil blant annet avhenge av om statsbudsjettet for neste år blir tilstrammende eller ikke. I sine prognoser har økonomene i Nordea lagt til grunn at 2011-budsjettet blir noe tilstrammende. Derfor venter de noe mindre renteoppgang i slutten av 2010 og i 2011 enn det som angis i Norges Banks siste prognose.

- Regjerningen står i en valgsituasjon, sier Steinar Juel. - Legger regjeringen opp til et ekspansivt statsbudsjett også for 2011, må den regne med flere renteøkninger og en sterkere krone, noe som vil være negativt for norske bedrifters konkurranseevne.

For mer informasjon:

Steinar Juel, sjeføkonom, 22 48 61 30 (moc.aedron@leuj.raniets)

Erik Bruce, sjefanalytiker, 22 48 44 49 (moc.aedron@ecurb.kire)

Thina M. Saltvedt, senioranalytiker, 22 48 79 93 (moc.aedron@tdevtlas.ehtergram.aniht)

Katrine G. Boye, analytiker 22 48 79 77 (moc.aedron@eyob.gniddog.enirtak)

Thomas Sevang, informasjonssjef, 22 48 68 33 (moc.aedron@gnaves.samoht)