Rapport 1. kvartal 2010

28-04-10 7:00 | Pressemeldinger

Solid resultat - høyere inntekter og lavere tap på utlån

Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten:

- Nordeas resultat for første kvartal var betydelig bedre enn resultatet for kvartalet før og også bedre enn det sterke resultatet for første kvartal i fjor. Driftsresultatet steg med nesten 50 % som følge av økte inntekter og lavere kostnader enn i kvartalet før. Tap i forhold til utlån gikk ned til 37 basispunkter.

Nordea fikk over 12 500 nye Fordel Pluss- og Private Banking-kunder hver måned i første kvartal. Kundetilfredsheten øker, og vi tar markedsandeler både innen utlån til bedrifts- og personkunder og i fond.

Netto renteinntekter holdt seg på et godt nivå som følge av sterkt kunderelatert resultat, men påvirkes fortsatt negativt av de uvanlig lave rentene. For å nå de ambisiøse målene for 2013 fokuserer Nordea nå på den vel avveide vekststrategien og på å gjennomføre de strategiske tiltakene som skal gi vekst, økt effektivitet og et solid fundament på IT-området. (Se hele konsernsjefens kommentar på side 2)

Første kvartal i forhold til fjerde kvartal:

  • Samlede inntekter opp 7 %
  • Kostnader ned 5 %
  • Tap i forhold til utlån på 37 basispunkter (52 basispunkter)
  • Driftsresultatet opp 48 %, og risikojustert resultat opp 27 %
  • Utsikter. Som rapportert tidligere forventer Nordea et lavere risikojustert resultat i 2010 enn i 2009 som følge av lavere inntekter i Treasury og Markets. Imidlertid blir netto tap på utlån sannsynligvis lavere i 2010 enn i 2009. Kredittkvaliteten fortsetter å stabilisere seg i takt med den økonomiske oppgangen. (Se Utsikter, side 8)
Nøkkeltall, EURm1. kv. 20104. kv. 2009Endring %1. kv. 2009Endring %
Sum driftsinntekter2 3032 15872 2791
Resultat før tap på utlån1 139939211 189-4
Netto tap på utlån-261-347-25-356-27
Tap i forhold til utlån på årsbasis, bp375254
Driftsresultat878592488335
Risikojustert resultat67853327747-9
Resultat per aksje, utvannet, EUR0,160,110,19
Avkastning på egenkapitalen, %11,38,113,9

For mer informasjon:

Christian Clausen, konsernsjef

+46 8 614 7804

Fredrik Rystedt, Group CFO/EVP

+46 8 614 7812

Rodney Alfvén, leder av Investor Relations

+46 8 614 7880 (eller +46 72 235 05 15)

Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge

22 48 84 62

Dokumenter

Rapport 1. kvartal 2010 (pdf, 354 KB)