En todelt verden

04-05-10 9:00 | Pressemelding

En økonomisk vekst i verden på vel 4 prosent som økonomene i Nordea nå anslår, har historisk vært høyt. Svært høy og oppjustert vekst i fremvoksende økonomier som Kina, India, Brasil o.a. står imidlertid i kontrast til lav og nedjustert vekst i Euroområdet og i flere andre europeiske økonomier. I Nordeas nye makroøkonomiske rapport, Økonomisk Oversikt 2-2010, som er publisert i dag, er også veksten i Norge noe nedjustert. Renten i Norge ventes å gå langsommere opp enn anslått i forrige Økonomisk Oversikt som ble publisert i januar. Det ventes to renteøkninger i år, og tre neste år.

- Norske husholdninger har så langt i år vært overraskende forsiktige med pengebruken, sier sjeføkonom Steinar Juel. I fjor sparte husholdningene hele veksten i disponibel realinntekt, og inntektsveksten var høy fordi rentene falt kraftig og husholdningenes gjeld er stor. Spareviljen har hittil i år holdt seg bedre oppe enn ventet, og forbruksveksten er derfor noe lavere. - Vi venter at forbruket vil ta seg mer opp i resten av 2010, men uten at husholdningenes sparing vil falle til et uforsvarlig lavt nivå, sier Steinar Juel. Boligprisene ventes også å stige videre i år, men i et langsommere tempo enn i fjor. Neste år ventes forbruksveksten å avta igjen, og boligprisene å stagnere. En noe høyere rente er en viktig årsak til dette.

Veksten hos Norges nærmeste handelspartnere blir relativt lav både i år og til neste år. Sammen med en sterk krone og høyere lønnsvekst i Norge enn i andre land vil det begrense oppgangen i norsk eksport gjennom 2010 og 2011. Fastlands-Norges bedrifters investeringer faller i år, men ventes å snu noe opp neste år. Samlet anslås veksten i fastlandsøkonomien til rundt 2 prosent både i 2010 og 2011.

Arbeidsledigheten i Norge økte forbausende lite gjennom nedgangskonjunkturen vi har bak oss. Når produksjonen svikter er det normalt at bedriftene til å begynne med holder på arbeidskraften. Det spesielle denne gangen var at mange arbeidssøkende samtidig trakk seg ut av arbeidsmarkedet. Moderat økonomisk vekst kombinert med at mange bedrifter trolig er overbemannet tilsier at ledigheten vil stige ytterligere noe før den flater ut.

Store underskudd på statsbudsjettet og høy offentlig gjeld i mange industriland er alvorlig. Håndteres situasjonen feil kan dette utløse en ny og vel så alvorlig finanskrise som den vi har bak oss. Strammere statsbudsjetter er nødvendig, men det vil holde veksten i disse landene nede, og gjøre at arbeidsledigheten blir værende høy i flere år fremover. Norske eksportbedrifter må derfor påregne middelmådig markedsvekst i blant annet Euroområdet og i Storbritannia. Sterk vekst i de energi- og råvarehungrige fremvoksende økonomiene tilsier imidlertid at Norge vil nyte godt av videre oppgang i oljeprisen, og i prisene på andre viktige råvarer og bearbeidede produkter.

For mer informasjon:

Steinar Juel, sjeføkonom, 22 48 61 30

(moc.aedron@leuj.raniets)

Erik Bruce, sjefanalytiker, 22 48 44 49

(moc.aedron@ecurb.kire)

Thina M. Saltvedt, senioranalytiker, 22 48 79 93 (moc.aedron@tdevtlas.ehtergram.aniht)

Katrine G. Boye, senioranalytiker 22 48 79 77 (moc.aedron@eyob.gniddog.enirtak)

Thomas Sevang, informasjonssjef, 22 48 68 33 (moc.aedron@gnaves.samoht)