Nordeas eksponering mot Hellas, Irland, Italia, Portugal og Spania

10-05-10 8:00 | Pressemeldinger

På grunn av den seneste utviklingen i euro-området informerer herved Nordea om sin eksponering mot Hellas, Irland, Italia, Portugal og Spania.

Gjennom sin likviditetsbuffer har Nordea eksponering mot Hellas, Irland, Italia, Portugal og Spania. Likviditetsbufferens størrelse er rundt EUR 50 milliarder, hvorav rundt 1,5 prosent relaterer seg til disse landene. Greske statspapirer utgjør mindre enn 1 prosent av bufferen. Papirenes forfall er på under ett år.

I tillegg har Nordea en marginal eksponering relatert til trade finance- og andre vanlige bankprodukter.

For mer informasjon:

Fredrik Rystedt, Group CFO/EVP, +46 8 614 78 12

Carl-Johan Granvik, Group Chief Risk Officer, +46 8 614 78 11

Rodney Alfvén, leder avf Investor Relations, +46 722 35 05 15

Jan Larsson, leder av Group Identity & Communications, +46 705 93 34 12

Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 22 48 84 62