Nordea øker rentene til personkunder

21-05-10 14:31 | Pressemeldinger

Nordea har besluttet å sette opp renten for innskudd på sparekonti og boliglån. Bakgrunnen for rentehevningen er utviklingen i pengemarkedsrentene, konkurransesituasjonen og Norges Banks begrunnelse for og økning av styringsrenten på rentemøtet 5. mai 2010.

- I lys av Norges Banks beslutning på rentemøtet og utviklingen i pengemarkedsrentene har Nordea besluttet å justere opp rentene på sparekonti og boliglån. Beste innskuddsrente på Kapitalkonto blir 2,90 prosent og beste boliglånsrente 3,15 prosent, sier konserndirektør og leder for bankvirksomheten i Norge Anne Stärk-Johansen.

Rentene for innskudd på Kapitalkonto fra kr 500.000 øker med 0,20 prosentpoeng. Rentene for boliglån til Fordel Pluss-kunder over kr 2 millioner øker med 0,10 prosentpoeng.

Etter endringen er nominell rente 3,15 prosent på et boliglån på to millioner kroner til Fordel Pluss-kunder innenfor 80 prosent av verdigrunnlaget. Fordel Pluss-kunder vil få 2,90 prosent rente på innskudd fra kr 500.000 på Kapitalkonto.

Renteendringen skjer med virkning fra 14. juni for nye lån, og fra 1. juli for innskudd og eksisterende lån til personkunder.


For mer informasjon:
Rune Sjøhelle, Kommunikasjonsdirektør, 402 00 210