Endring i antall aksjer og stemmeretter i Nordea

31-05-10 10:30 | Pressemeldinger

SKAL VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE DISTRIBUERES I ELLER TIL USA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN ELLER HONG KONG. 

Den rettede emisjonen av C-aksjer som generalforsamlingen i 2010 vedtok som del av sikringen av Nordeas Long Term Incentive Programme er avsluttet. C-aksjene er konvertert til ordinære aksjer. Etter endringene i mai 2010 er antall aksjer og stemmeretter i Nordea 4.042.542.751 per 31. mai 2010. Alle aksjene er ordinære aksjer som hver har én stemmerett. Nordea kan ikke bruke egne aksjer til å stemme.

For mer informasjon:

Fredrik Rystedt, Chief Financial Officer, +46 8 614 7812 Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 7880 Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 22 48 8462 Informasjonen som gis i denne pressemeldingen, er i overensstemmelse med kravene i den svenske loven om handel i finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske loven om verdipapirmarkedet (2007:528).