Casper von Koskull til Nordea

01-06-10 14:00 | Pressemeldinger

Casper von Koskull blir 1. september medlem av Nordeas konsernledelse med ansvar for Corporate Merchant Banking & Capital Markets. 1. juli fratrer Carl-Johan Granvik stillingen som Chief Risk Officer i Nordea og erstattes av Ari Kaperi, som er medlem av konsernledelsen. Carl-Johan Granvik går av med pensjon ved utgangen av 2010.

Casper von Koskull begynner i Nordea 1. september. Han har en lang karriere innenfor bank, med ledende stillinger i UBS og Citibank. De siste 12 årene har han arbeidet for Goldman Sachs, sist som Managing Director and Partner i Goldman Sachs International og leder av Nordic Investment Banking.

For å styrke Nordeas kundeorienterte relasjonsstrategi og sikre at Nordeas tjeneste- og produktkompetanse når ut til de største bedriftskundene, vil det bli opprettet et nytt område, Corporate Merchant Banking & Capital Markets, under ledelse av Casper von Koskull. Området vil bestå av de nåværende divisjonene Corporate Merchant Banking, Financial Institutions og Capital Markets Products. Corporate Merchant Banking fortsetter sitt nære samarbeid med Nordic Banking, og Capital Markets Products skal fortsatt betjene alle kundesegmentene.

- Ansettelsen av Casper von Koskull er et viktig skritt på veien mot et Great Nordea. Hans kunnskaper, innsikt og erfaring vil være et sterkt bidrag til Nordeas strategi om å være den ledende banken blant de største bedriftskundene i alle de nordiske markedene. Jeg ser frem til å ønske Casper von Koskull velkommen i Nordeas konsernledelse, sier konsernsjef Christian Clausen.

Carl-Johan Granvik trer ut av konsernledelsen 1. september. Han har vært i Nordea i over 35 år og vært Chief Risk Officer siden Nordeas fusjon i år 2000. Han har nå bestemt seg for å fratre stillingen som Chief Risk Officer for å gå av med pensjon ved utgangen av året.

- Carl-Johan Granvik utsatte å gå av med pensjon til etter finanskrisen, men har nå besluttet at det er forsvarlig å pensjonere seg. Carl-Johan Granvik har med sin personlighet og erfaring bidratt sterkt til å forme og utvikle Nordea og sikre vår stabilitet gjennom finanskrisen, sier Christian Clausen.

Ari Kaperi tar over stillingen som Chief Risk Officer. Han har vært medlem av Nordeas konsernledelse og leder av Institutional & International Banking i to år og har tidligere hatt en rekke lederstillinger i Nordea.

- Jeg er svært glad for at Ari Kaperi har takket ja til denne nye stillingen. Han vil stå for kontinuitet i den kontinuerlige utviklingen som må til for å opprettholde den konservative risikostyringen som har vært så viktig for Nordea, sier Christian Clausen.

Som følge av endringene i konsernledelsen, vil det bli gjort endringer i konsernets organisasjon. Konsernets integrerte forretningsmodell vil imidlertid bli opprettholdt, i likhet med fokuset på å skape en sterk, universell relasjonsbank.

Nordeas konsernledelse får følgende sammensetning fra 1. september 2010:

Christian Clausen : Konsernsjef.

Peter Schütze : Leder av Nordic Banking og landsjef i Danmark.

Casper von Koskull : Leder av Corporate Merchant Banking & Capital Markets.

Gunn Wærsted : Leder av Shipping, Private Banking & Savings Products og landsjef i Norge.

Michael Rasmussen : Leder av New European Markets og leder av Banking Products & Group Operations.

Fredrik Rystedt : Leder av Group Corporate Centre, Chief Financial Officer og landsjef i Sverige.

Ari Kaperi : Leder av Group Risk Management og av Group Human Resources, Chief Risk Officer og landsjef i Finland. Ari Kaperi overtar sitt nye ansvarsområde 1. juli, men fortsetter også som leder av Institutional & International Banking frem til 1. september 2010. Fra 1. juli 2010 vil Ari Kaperi også være administrerende direktør for Nordea Bank Finland.

For mer informasjon:

Christian Clausen, konsernsjef, +46 8 614 7804

Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 22 48 8462