Rapport for 2. kvartal 2010

21-07-10 7:00 | Pressemeldinger

Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten:

- Vi har hatt en positiv utvikling i kundeaktivitetene med rekordstort antall nye Fordel Pluss- og Private Banking-kunder, og vi har styrket relasjonene til store bedriftskunder. Markedsandelene har økt, og inntektene i kundesegmentene er opp 9 %.

Konsernresultatet er i tråd med planene. Netto renteinntekter holder seg bra til tross for lave rentenivåer. Netto gebyr- og provisjonsinntekter har steget. Netto resultat på poster til virkelig verdi er redusert fra det høye nivået i første kvartal.

Vi er spesielt fornøyd med at vi har fortsatt utviklingen av relasjonsbankmodellen og tiltakene for å øke veksten. Sammen utgjør de et sterkt grunnlag for at vi kan nå våre langsiktige finansielle mål. (Se hele konsernsjefens kommentar på side 2)

Andre kvartal i forhold til første kvartal:

  • Inntekter fra bedriftskunder opp 10 % og fra personkunder opp 7 %
  • Antall Fordel Pluss- og Private Banking-kunder opp 73 000 eller 2,6 %
  • Netto tap på utlån ned 28 % til 26 basispunkter, eksklusive avsetninger til den danske garantiordningen. Veksten i utlån med nedskrivninger flatet ut, og de viste en liten nedgang.
  • Driftsresultatet ned 17 %, på grunn av lavere netto resultat på poster til virkelig verdi.
  • Utsikter. Utsiktene er blitt bedre når det gjelder den nordiske økonomiske utviklingen.. Netto tap på utlån forventes imidlertid å bli lavere i 2010 enn i 2009. Kredittkvaliteten fortsetter å stabilisere seg i takt med den økonomiske oppgangen. Nordea forventer fortsatt et lavere risikojustert resultat i 2010 enn i 2009 som følge av lavere inntekter i Treasury og Markets. (Se Utsikter, side 8)
Sammendrag - nøkkeltall
EURm
2. kv.
2010
1. kv. 2010Endr. %2. kv. 2009Endr. %1. halvår 20101. halvår 2009Endr. %
Netto renteinntekter1 2491 23511 305-42 4842 661-7
Sum driftsinntekter2 1612 303-62 359-84 4644 638-4
Resultat før tap på utlån9751 139-141 243-222 1142 432-13
Netto tap på utlån-245-261-6-425-42-506-781-35
Tap i forhold til utlån på årsbasis, bp3537573655
Driftsresultat730878-17818-111 6081 651-3
Risikojustert resultat516678-24777-341 1941 524-22
Resultat per aksje, utvannet, EUR0,130,160,150,290,34
Avkastning på egenkapitalen, %9,511,312,010,412,8

For mer informasjon:

Christian Clausen, konsernsjef+46 8 614 7804
Fredrik Rystedt, Group CFO+46 8 614 7812
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations+46 8 614 7880 (eller +46 72 235 05 15)
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge402 00 210

Dokumenter

Rapport for 2. kvartal 2010