Stresstest bekrefter Nordeas sterke posisjon

23-07-10 18:32 | Pressemeldinger

Resultatene fra CEBS' stresstesting av europeiske banker bekrefter Nordeas sterke balanse og kapitalposisjon.

Den europeiske banktilsynsorganisasjonen CEBS (Committee of European Banking Supervisors), publiserte i dag resultatet av stresstestingen av banksystemet i EU. Nordea var én av 91 banker i Europa som var med i testen. Testresultatet bekrefter at Nordea er godt kapitalisert med en kjernekapital som ligger godt over kravene. Kjernekapitalen er i praksis uendret fra utgangspunktet og faller ikke under 10 prosent i noen av scenariene. Den er definert i henhold til CEBS' definisjon som risikovektede eiendeler inkludert overgangsregler.

- Nordea er sterk og solid med en kjernekapital som praktisk talt ikke er berørt og vil gå med overskudd selv under det mest pessimistiske scenariet. Dette bekrefter resultatene av tidligere stresstester som både vi og eksterne organisasjoner har foretatt, sier konsernsjef Christian Clausen i Nordea.

For mer informasjon:
Thomas Sevang, kommunikasjonssjef i Norge, 926 01756

http://www.c-ebs.org/

http://www.fi.se/