Oppgangen drøyer

30-08-10 9:00 | Pressemelding

Svake makrotall fra USA, sterke tall fra Tyskland og forsiktige norske forbrukere preger i øyeblikket den økonomiske utviklingen sett med norske øyne. I den makroøkonomiske rapporten Økonomisk Oversikt, som ble presentert i dag, anslår Nordeas makroøkonomer lavere økonomisk vekst i verden til neste år sammenlignet med i år.

Økonomene tror likevel på en vekstoppgang i i verden i 2012. Sterk oppgang i investeringene vil gjøre at veksten i norsk økonomi trolig vil øke både i 2011 og i 2012.

- Norske forbrukere har i år vært overraskende forsiktige med pengebruken, sier sjeføkonom Steinar Juel. Økonomene i Nordea hadde ikke ventet at de lave rentene vil gi en ny kjøpefest, men heller ikke at forbrukerne skulle spare så mye som de har gjort så langt i år. Forbrukernes forsiktighet gjør at veksten i norsk økonomi blir lavere i år enn tidligere anslått. Økonomene i Nordea venter moderat forbruksvekst også i 2011, og en noe sterkere vekst i 2012. Forbrukernes forsiktighet merkes også i boligmarkedet. Boligprisene antas å ville flate ut i løpet av vinteren.

Det er en sterk oppgang i næringslivets investeringer, særlig i oljesektoren, som antas å bidra til at norsk økonomi vil vokse noe mer i 2011 enn i år. Oljeinvesteringene antas å ville stige ytterligere i 2012. Det forventes også at det vil bli en betydelig investeringsoppgang i tjenesteytende næringer og innen kraftforsyningen både i 2011 og 2012.

Renteoppgang i 2012
Svakere økonomisk utvikling internasjonalt gjør at det vil ta enda lengre tid før sentralbankene i de store vestlige økonomiene begynner å heve renten fra dagens ekstremt lave nivåer. Det forventes først å skje i slutten av 2011 og begynnelsen av 2012. Langsommere renteoppgang internasjonalt, kombinert med svakere økonomisk vekst i Norge i år, mener økonomene i Nordea vil gjøre at neste renteøkning fra Norges Bank først vil komme i andre kvartal neste år. Det kan så komme ytterligere to renteøkninger i løpet av høsten 2011, og nye økninger i 2012.

USA i sakte tempo
Fortsatt store problemer i boligmarkedet i USA og svake offentlig finanser i flere EU-land skaper usikkerhet om når den økonomisk oppgangen i de store vestlige økonomiene vil komme. Men når oppgangen kommer kan den bli meget sterk, spesielt i USA hvor næringslivet har vært gjennom store strukturelle endringer og økt sin effektivitet dramatisk. Tyskland fremstår også som en økonomi med et konkurransedyktig næringsliv som er klart til å ta del i en oppgangskonjunktur. Tidspunktet for oppgangen avhenger mye av den amerikanske forbrukeren.

For mer informasjon:
Steinar Juel, sjeføkonom, 22 48 61 30
(moc.aedron@leuj.raniets)
Erik Bruce, sjefanalytiker, 22 48 44 49
(moc.aedron@ecurb.kire)
Thina M. Saltvedt, senioranalytiker, 22 48 79 93 ( moc.aedron@tdevtlas.ehtergram.aniht)
Katrine G. Boye, senioranalytiker 22 48 79 77(moc.aedron@eyob.gniddog.enirtak)
Thomas Sevang, informasjonssjef, 22 48 68 33 (moc.aedron@gnaves.samoht)