Nordeas valgkomité for generalforsamlingen i 2011

24-09-10 18:06 | Pressemeldinger

På Nordeas generalforsamling i 2010 ble det besluttet å opprette en valgkomité som skal fremme forslag om valg av styremedlemmer, styreleder og revisor samt godtgjørelse til styremedlemmene og revisor.

De fire aksjonærene i Nordea med flest stemmeretter som ønsker å delta i valgkomitéen, har rett til å oppnevne ett medlem hver. I tillegg er styreleder medlem av valgkomitéen.

Valgkomitéens sammensetning:
Torbjörn Magnusson, administrerende direktør i If, oppnevnt av Sampo Abp
Kristina Ekengren, kanselliråd i det svenske Næringsdepartementet
Mogens Hugo, styreleder i Nordea-fonden
Annika Andersson, leder av eierstyring og selskapsledelse i Fjärde AP-fonden
Hans Dalborg, styreleder

Torbjörn Magnusson er oppnevnt til leder av valgkomitéen.

Generalforsamllingen avholdes 24. mars 2011.

Aksjonærer som ønsker å fremme forslag til valgkomitéen, må gjøre dette skriftlig innen 31. desember 2010 på Nordeas hjemmeside www.nordea.com eller til følgende adresse:
Nordea Bank AB (publ)
Valgkomitéen
c/o Group Legal, H 50
105 71 Stockholm

For mer informasjon:
Torbjörn Magnusson, leder av valgkomitéen, +46 8 792 8112