Rapport for 3. kvartal 2010

27-10-10 7:00 | Pressemeldinger

Sterk kundeaktivitet og rekordinntekter

Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten:
- Nordea hadde et sterkt kvartal med rekordhøye inntekter og et av våre beste driftsresultater noensinne. De underliggende kundeaktivitetene øker fortsatt, tap på utlån går ned, og risikojustert resultat er tilbake på samme nivå som i fjor.

Så langt i år har vi tatt i mot over 150 000 nye Fordel Pluss- og Private Banking-kunder. Over 100 000 av disse er nye kunder i banken, og kundetilfredsheten i denne gruppen øker fra et allerede høyt nivå. Vi har sterke relasjoner til våre bedriftskunder og inntektene stiger kraftig. Den sterke økningen i midler til forvaltning fortsetter med høy netto inngang.

De gode resultatene viser at de strategiske tiltakene våre virker. Vi skal fortsette utviklingen mot et Great Nordea gjennom å øke effektiviteten fortløpende og skape positive kundeopplevelser. (Se hele konsernsjefens kommentar på side 2)

Tredje kvartal i forhold til andre kvartal:

  • Samlede inntekter opp 9 %

  • Antall Fordel Pluss- og Private Banking-kunder opp 47 500, eller 7 % på årsbasis

  • Netto tap på utlån ned 16 % til 22 basispunkter eksklusive avsetningene til den danske garantiordningen

  • Driftsresultatet opp 32 % på grunn av høyere netto renteinntekter og nettoresultat på poster til virkelig verdi

  • Utsikter. Utsiktene er ikke endret. (Se Utsikter for 2010, side 8)

Sammendrag - nøkkeltall
EURm
3. kv.
2010
2. kv.
2010
Endr.
%
3. kv.
2009
Endr.
%
3.kv. 2010[1]
i NOK m
Netto renteinntekter1 3101 24951 321-110 470
Sum driftsinntekter2 3632 16192 277418 885
Resultat før tap på utlån1 167975201 190-29 327
Netto tap på utlån-207-245-16-358-42-1 654
Tap i forhold til utlån på årsbasis, bp29355429
Driftsresultat96073032832157 672
Risikojustert resultat70751637729-35 650
Resultat per aksje, utvannet, EUR0,180,130,15NOK 1,44
Avkastning på egenkapitalen, %12,29,511,712,2

[1] Tilleggsinformasjon til den engelske versjonen av kvartalsrapporten: Beløpene i EUR for 3. kv. 2010 omregnet til NOK med samme kurs som i resultatregnskapet, dvs. gjennomsnittlig valutakurs for januar - september 2010: 7,9922 (se side 29).

For mer informasjon:
Christian Clausen, konsernsjef, +46 8 614 7804
Fredrik Rystedt, Group CFO, +46 8 614 7812
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 7880 (eller +46 72 235 05 15)
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 402 00 210

Dokumenter 

Rapport for 3. kvartal 2010 (pdf, 254 KB)