Baltic Rim Outlook: veksten er tilbake

01-11-10 12:00 | Pressemeldinger

Etter noen vanskelige år er krisen i de baltiske landene, Polen og Russland nå over. I alle fall er veksten tilbake. Estlands forestående medlemskap i euro-klubben markerer at en ny æra har begynt for de baltiske landene.

Eksporten var sentral i den første fasen av oppgangen i regionen, men utviklingen i innenlandsøkonomiene varierer betydelig. Polen leder klart med Russland i hælene mens de baltiske landene fortsatt strever med etterspørselen innenlands.

I Estland har eksporten vært lokomotivet for oppgangen. Selv om arbeidsmarkedet har begynt å se bedre ut, er forbruket fortsatt skjørt. Overgangen til euro forventes å øke tilliten til økonomien både hjemme og ute, noe som vil styrke oppgangen. De offentlige finansene er tilfredsstillende, men andre økonomiske utfordringer må overvinnes som akselererende inflasjon og høy langsiktig arbeidsledighet.

I Latvia er det fokus på finanspolitikken. Budsjettunderskuddet bør ned til under 6 % av BNP i 2011, en utfordring i forhold til 10,2 % i 2009. Det skjer klart en gradvis oppgang i økonomien, selv om innenlandsøkonomien ikke viser mange tegn på det. Resultatet av valget nylig var gode nyheter for markedet, men tillitten må vare for at forholdene på de lokale finansmarkedene skal bli gunstige.

Det er fortsatt langt igjen før BNP i Litauen er tilbake til nivået før krisen. Her trengs det også en økning i innenlandsk etterspørsel. Veksten i år ser svak ut, men forventes å ta seg opp i 2011. En eksportnedgang kan imidlertid gjøre at økonomien holder seg svak over lengre tid. Budsjettkutt vil også bli nødvendig, helst med noen strukturelle reformer. Det trengs en stabil offentlig økonomi for å oppnå varig vekst.

Veksten i Russland har dempet seg i andre halvår. Det indikerer at veksten i 2010 som helhet vil bli lavere enn tidligere antatt. Det er spesielt landbrukssektoren som har stagnert på grunn av tørken i sommer. Selv om inflasjonen har akselerert, forventer vi ikke et tosifret tall i prognoseperioden. Budsjettunderskuddet vil fortsatt være ganske stort til tross for stigende oljepriser og privatiseringsplaner.

Oppgangen i polsk økonomi fortsetter, og nesten alt er igjen oppe og går etter den globale krisen. Vi forventer likevel at veksten i økonomien vil begynne å avta mot slutten av året og inn i første halvår neste år. Finanspolitikken er den viktigste bekymringen vår akkurat nå, spesielt på grunn av valget neste år. Det er for tiden mye fokus på sentralbanken, for den første renteoppgangen er nær.

For mer informasjon:
Steinar Juel, Sjefsøkonom i Nordea Norge, 90110136
Anders Svendsen, sjefanalytiker (Polen) +45 3333 3951
Annika Lindblad, analytiker (Baltikum og Russland) +358 9 1655 9940
Thomas Sevang, informasjonssjef i Norge, 22 48 68 33