Nordea flytter til Biskop Gunnerus gate 2015

03-12-10 16:00 | Pressemelding

Nordea har inngått en leieavtalemed KLP og vil flytte inntil 1.500 ansatte til et planlagtnybygg i Biskop Gunnerusgate 14b i 2015. Den nye Nordea-huset ligger midt i Oslo sentrum, i skjæringspunktet mellom den gamle og den nye byen. Det er kort avstand til Bjørvika med andre store aktører i finansbransjen, og til kollektivknutepunktet Oslo S.

Nordea velger med dette å flytte deler av sitt hovedkontor fra bygget i Middelthunsgate 17, hvor Nordea har hatt virksomhet siden slutten av åttitallet. Leieavtalen med Norwegian Property, som eier bygget, går opprinnelig ut i 2014. Denne er nå forlenget til 2015.

- Ved å flytte til dette området vil vi være med på å forbedre og oppgradere en del av Oslo sentrum, noe som vil komme hele byens befolkning til gode. Plasseringen av det nye Nordea-huset vil forhåpentligvis også bli et godt valg både for våre ansatte og for våre kunder, sier Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Nordea i Norge.

KLP har planlagt et bygg på tomten der Postens Brevsenter har ligget. Nordea har avtalt å leie 22.000 kvm, som er omtrent 1/3 av bygget, i hovedsak høyhusdelen av bygningsmassen. - Vi ser frem til å samarbeide med KLP i dette spennende byggeprosjektet. Vårt mål er at det nye Nordea-huset skal bli et tidsriktig og miljøvennlig bygg, sier Sjøhelle.

Bygget er fortsatt i planleggingsfasen, og det forutsettes i avtalen med KLP at myndighetene må gi de nødvendige byggetillatelser. Nordea vil fortsatt beholde deler av sin hovedkontorsvirksomhet i Essendropsgate 7 på Majorstuen.

For mer informasjon:
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 402 00 210