Hans Dalborg går av på Nordeas generalforsamling i 2011

21-12-10 12:51 | Pressemeldinger

Nordeas styreleder har i dag meddelt bankens valgkomité at han ikke stiller til gjenvalg på generalforsamlingen i 2011. Styret er samtidig blitt informert om Dalborgs beslutning.

Hans Dalborg tiltrådte som administrerende direktør i Nordbanken i 1991. Etter rekonstruksjonen av Nordbanken hadde han som administrerende direktør i årene rundt tusenårskiftet en ledende rolle i gjennomføringen av den nordiske sammenslåingen av Nordbanken, Merita Bank i Finland, Unibank i Danmark og Christiania Bank og Kreditkasse i Norge, som skapte dagens Nordea.

Etter sammenslåingen var Hans Dalborg nestleder i styret i ett år, og i 2002 ble han valgt til styreleder i Nordea. I løpet av denne perioden har de fire bankene blitt fullstendig integrert, og Nordea har ekspandert med lønnsomhet i Polen, Baltikum og Russland. Nordea er Nordens ledende bank og har gått sterkt gjennom den siste finanskrisen med stabile resultater og en sterk balanse. Banken er i dag en av de største bankene i Europa.

I en kommentar sier Hans Dalborg:

- Det er riktig tidspunkt for meg og min familie, og et passende tidspunkt for banken at jeg sier fra meg vervet som styreleder på generalforsamlingen i 2011. Jeg tok over som administrerende direktør for en svensk bank på et svært kritisk tidspunkt midt i en bankkrise. Jeg går av som styreleder for en ledende europeisk bank med en sterk finansiell posisjon og en klar strategi. Banken har gode fremtidsutsikter med sterke kunderelasjoner, dedikerte medarbeidere, en god ledelse og et kompetent styre.

- Nå vil jeg få mer tid til familien - min kone, mine barn og mine barnebarn - og til mine interesser, først og fremst kultur, reiser og friluftsliv, mens kreftene er intakte. Jeg fyller 70 neste år og kommer til å sluttføre flere andre oppdrag som også tar tid.

For mer informasjon:
Hans Dalborg er tilgjengelig for kommentarer gjennom Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, på telefon 22 48 84 62.