God fart, men fortsatt skjær i sjøen

19-01-11 9:00 | Pressemeldinger

Tross gjeldskrisen i flere land ble den økonomiske veksten i verden i fjor høyere enn antatt. Det skyldes kombinasjonen av fortsatt sterk vekst i Asia, overraskende kraftig oppgang i Tyskland og flere tegn til at amerikansk økonomi er på vei opp. I Nordeas makroøkonomiske rapport, Økonomisk Oversikt 1-2011, anslås det at veksten internasjonalt blir høy også i år og neste år. Norsk økonomi som ble lite rammet av finanskrisen, opplever også en markert vekstoppgang.

"Men det er fortsatt betydelig risiko knyttet til vekstutsiktene på grunn av gjelds- og underskuddssituasjonen i en rekke land" sier sjeføkonom Steinar Juel. "Høy økonomisk vekst i verden forøvrig gjør det imidlertid lettere for underskuddslandene å rette opp ubalansene. En annen vesentlig risikofaktor fremover er knappheten på olje, og andre viktige råvarer, som kan resultere i skyhøye priser", legger han til.

I Norge har forbrukerne sluppet seg mer løs, men uten å bli løsslupne. Økonomene i Nordea venter god vekst i privat forbruk også i år og neste år, og at forbrukerne vil redusere nivået på sparingen noe. "Vi tror fortsatt forbrukerne vil være forsiktigere enn forrige gang renten var svært lav", sier Steinar Juel. "Skulle ikke det bli tilfellet, og forbrukerne igjen går over til å bruke alle sine inntekter på forbruk, må vi regne med at Norges Bank reagerer med å sette opp renten ganske kraftig gjennom resten av året".

Økonomene i Nordea er noe bekymret for prisutviklingen på boliger og husholdningenes gjeldssituasjon. Det lave rentenivået tilsier at boligprisene vil stige om lag like mye i år som i fjor, og trolig ytterligere i 2012. Når renten om et par års tid er kommet opp på et mer normalt nivå mener økonomene at boligprisene vil kunne falle med 10-20 prosent.

Nordea-økonomene venter at rentene i de store vestlige økonomiene vil begynne å bevege seg opp i siste del av inneværende år. Norges Bank ventes å gjenoppta renteøkningene i annet kvartal, pluss heve renten to ganger til høsten. Svensk økonomi går så bra at renten der vil heves nesten hver gang Riksbanken har rentemøte i år. Til sommeren ventes rentenivået i Sverige å ha kommet på høyde med det norske, noe som tilsier at svenskekronen vil bli enda noe sterkere. "Det vil de neste 6-9 måneder bli mindre lønnsomt å reise til Sverige for å handle enn tilfellet har vært de siste tre-fire årene," mener Nordeas sjeføkonom.


Du kan lese hele rapporten på www.nordea.com

For mer informasjon:
Steinar Juel, sjeføkonom, 22 48 61 30 (moc.aedron@leuj.raniets)
Erik Bruce, sjefanalytiker, 22 48 44 49 (moc.aedron@ecurb.kire)
Katrine G. Boye, senioranalytiker 22 48 79 77 (moc.aedron@eyob.gniddog.enirtak)
Thina M. Saltvedt, senioranalytiker, 22 48 79 93 ( moc.aedron@tdevtlas.ehtergram.aniht)
Thomas Sevang, informasjonssjef, 22 48 68 33 (moc.aedron@gnaves.samoht)