Årsrapport 2010

02-02-11 15:44 | Pressemeldinger

Inntekter, driftsresultat og kundetilfredshet på rekordhøyt nivå

Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten:
- Nordeas vekststrategi har gitt nok et sterkt kvartal. Driftsresultatet var på et rekordhøyt nivå og samlede inntekter oversteg rekorden fra forrige kvartal. Driftsresultatet for hele året økte med 18 %.

I 2010 fikk Nordea 200 000 nye Fordel Pluss- og Private Banking-kunder, og kundetilfredsheten var høyere enn noensinne. Det er gjort store fremskritt i arbeidet med å videreutvikle kunderelasjonene både til person- og bedriftskunder, som har resultert i økt kundeaktivitet i alle segmenter.

2010 var en milepæl i utviklingen mot et Great Nordea. Samtidig som vi har oppnådd gode resultater, har vi lykkes i å styrke vår markedsposisjon og forbedre vår kapital-, likviditets- og fundingposisjon for å kunne møte kravene i det fremtidige regelverket.

(For ytterligere informasjon, se konsernsjefens kommentarer på side 2)

Fjerde kvartal (hele året 2010):

  • Samlede inntekter opp 6 % i fjerde kvartal (opp 3 % for hele 2010)
  • Antall Fordel Pluss- og Private Banking-kunder opp 47 000 i fjerde kvartal (opp 200 000 i 2010 eller 7 %)
  • Netto tap på utlån var 23 basispunkter i fjerde kvartal (31 basispunkter i 2010)
  • Driftsresultatet opp 12 % i fjerde kvartal (opp 18 % for hele 2010)
  • Avkastning på egenkapitalen 12,8 % i fjerde kvartal (11,5 % i 2010)
  • Foreslått utbytte EUR 0,29 per aksje (EUR 0,25 i 2009)
Sammendrag - nøkkeltall 
EURm
4. kv.
2010
3. kv.
2010
Endr.
%
4. kv.
2009
Endr.
%
 

2010

 

2009

Endr.
%
Netto renteinntekter1 3651 31041 29955 1595 281-2
Sum driftsinntekter2 5072 36362 158169 3349 0733
Resultat før tap på utlån1 2371 1676939324 5184 561-1
Netto tap på utlån-166-207-20-347-52-879-1 486-41
Tap i forhold til utlån på årsbasis, bp2329 52 3156 
Driftsresultat1 07196012592813 6393 07518
Risikojustert resultat7217072533352 6222 786-6
Resultat per aksje, utvannet, EUR0,190,18 0,11 0,660,60 
Avkastning på egenkapitalen, %12,812,2 8,1 11,511,3 

Valutakursene som er brukt for DKK, NOK og SEK i resultatregnskapet for 2010 er henholdsvis 7,45, 8,01 og 9,55.

For mer informasjon:
Christian Clausen, konsernsjef, +46 8 614 7804
Fredrik Rystedt, Group CFO, +46 8 614 7812
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 7880 (eller +46 72 235 05 15)
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 402 00 210

Dokumenter 

Årsrapport 2010 (pdf, 355 KB)