Innkalling til ordinær generalforsamling i Nordea 24. mars 2011

11-02-11 7:00 | Pressemeldinger

Styret i Nordea Bank AB (publ) innkaller til ordinær generalforsamling torsdag 24. mars 2011 kl. 13.00 i Aula Magna, Stockholms universitet, Stockholm, i henhold til vedlagte innkalling.

Innkallingen publiseres i Post- och Inrikes Tidningar og på www.nordea.com.

Annonsering om at innkallingen har skjedd, kommer i Dagens Nyheter og i Svenska Dagbladet 16. februar 2011. Opplysninger om generalforsamlingen offentliggjøres samme dag i Berlingske Tidende, Jyllands-Posten, Helsingin Sanomat og Hufvudstadsbladet.

For mer informasjon:
Jan Larsson, leder av Group Identity and Communications, +46 8 614 79 16
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 78 80