Nordea Omorganiserer

28-04-11 6:47 | Pressemelding

Nordea tar det neste skrittet mot en organisasjon basert på verdikjeder og etablerer tre hovedforretningsområder. Dette skal øke fleksibiliteten og fokuset på kapital- og kostnadseffektivitet. Torsten Hagen Jørgensen og Peter Nyegaard er utnevnt som nye medlemmer av Group Executive Management (konsernledelsen) når Peter Schütze går av med pensjon.

Nordeas nye organisasjon skal gjelde fra 1. juni og bygger på verdikjedeprinsippet som har stått sentralt i Nordea siden 2007. Den nye organisasjonen bygges rundt tre hovedforretningsområder: Retail Banking, Wholesale Banking og Wealth Management. Alle delene av verdikjedene, kundeansvar, støtte, produkter, personal og IT-utvikling, skal inngå i disse forretningsområdene og ha et klart mål om å øke effektiviteten, avkastningen på egenkapitalen og utdype kunderelasjonene.

Etter 40 år i banken og i samme år som han fyller 63 har Peter Schütze bestemt seg for å benytte anledningen og gå av med pensjon og overlate stafettpinnen til neste generasjon. Han har vært medlem av konsernledelsen siden 2002 og leder av Nordic Banking siden 2004. Han har spilt en viktig rolle for Nordea som landsjef i Danmark, både internt i banken, mot kunder og som representant for Nordea i samfunnet.

- Peter Schütze har spilt en sentral rolle i dannelsen og utviklingen av Nordea til den ledende nordiske banken. Hans ambisjon og erfaring har vært avgjørende for sammenslåingen av bankvirksomhetene i de fire nordiske landene, sier konsernsjef Christian Clausen.

Detaljene i den nye organisasjonen skal utarbeides i mai og kunngjøres i begynnelsen av juni 2011. 

Konsernledelsen i Nordea fra og med 1. juni 2011:

Konsernsjef: Christian Clausen: Konsernsjef


Retail Banking: Michael Rasmussen: leder av Retail Banking og landsjef i Danmark.

Wholesale Banking:Casper von Koskull: leder av Wholesale Banking Peter Nyegaard: Chief Operating Officer i Wholesale Banking

Wealth Management:Gunn Wærsted: leder av Wealth Management og landsjef i Norge. 

Group Operations andTorsten Hagen Jørgensen: leder av Group OperationsOther Lines of Business:and Other Lines of Business 

Group Corporate Centre:Fredrik Rystedt: leder av Group Corporate Centre, Chief Financial Officer og landsjef i Sverige.

Group Risk Management:Ari Kaperi: leder av Group Risk Management, Chief Risk Officer og landsjef i Finland.

For mer informasjon:
Christian Clausen, konsernsjef, +46 8 614 7804
Fredrik Rystedt, Group CFO, +46 8 614 7812
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 7880 (eller +46 72 235 05 15)
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 402 00 210

For mer informasjon om medlemmene av konsernledelsen, se nordea.com