Rapport for 1. kvartal 2011

28-04-11 6:45 | Pressemeldinger

Solid kvartal

Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten:
- Jeg er stolt av å kunne legge frem nok et sterkt kvartalsresultat. Relasjonsstrategien og den solide driftsplattformen vår fortsetter å gi uttelling. Inntektene er på rekordnivå. Både driftsresultatet og det risikojusterte resultatet økte med mer enn 10 % fra første kvartal i fjor.

Kostnadene i forbindelse med det nye regelverket stiller europeiske banker overfor store utfordringer. I Nordea skal vi gjøre det som er nødvendig for å beholde vår posisjon i toppsjiktet. Vår plan for den "nye normalen" er å fokusere på økt avkastning på egenkapitalen og høyere kapital- og kostnadseffektivitet.

(For ytterligere informasjon se konsernsjefens kommentarer på side 2)

Første kvartal 2011 i forhold til første kvartal 2010 (fjerde kvartal 2010):

  • Samlede inntekter opp 9 % (0 %)
  • Risikojustert resultat opp 14 % (7 %)
  • Antallet Fordel Pluss- og Private Banking-kunder opp 210 000, eller 8 %
    (økt med 47 000, en vekst på 6 %)
  • Netto tap på utlån på 22 basispunkter, 31 basispunkter inklusive en engangsavsetning til den danske innskuddsgarantiordningen (23 basispunkter i fjerde kvartal og 37 basispunkter i første kvartal 2010)
  • Ren kjernekapitaldekning før overgangsregler 10,7 %
    (10,3 % i fjerde kvartal og 10,1 % i første kvartal 2010)
  • Avkastning på egenkapitalen 12,0 % (12,8 % i fjerde kvartal og 11,3 % i første kvartal 2010)
Nøkkeltall, EURm1.kv. 20114.kv. 2010Endr.%1.kv. 2010Endr.%1.kv. 2011 i NOKm
Netto renteinntekter1 3241 365-31 235710 362
Sum driftsinntekter2 5102 50702 303919 644
Resultat før tap på utlån1 2451 23711 13999 743
Netto tap på utlån-242-16646-261-7-1 894
Tap i forhold til utlån på årsbasis, bp3123 37 31
Driftsresultat1 0031 071-6878147 850
Risikojustert resultat7717217678146 034
Resultat per aksje, utvannet, EUR0,180,19 0,16 1,41
Avkastning på egenkapitalen, %12,012,8 11,3 12,0

For mer informasjon:
Christian Clausen, konsernsjef, +46 8 614 7804
Fredrik Rystedt, Group CFO, +46 8 614 7812
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 7880 (eller +46 72 235 05 15)
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 402 00 210

Dokumenter

Rapport for 1. kvartal 2011 (PDF) (pdf, 311 KB)