Gaver for 3,9 milliarder til årets konfirmanter

06-05-11 8:57 | Pressemelding

I følge en undersøkelse foretatt av Synovate for Nordea vil årets konfirmanter motta gaver til en verdi av 3,9 milliarder kroner. En typisk konfirmant vil motta gaver for i alt 26.000 kroner. Konfirmanter står tilbake med sitt livs største kontantbeløp når festen er overstått. Store kontantgaver bør føre til en økonomisk alvorsprat, råder forbrukerøkonom Christine Warloe i Nordea.

Cash is king
Øverst på konfirmantens ønskeliste står penger. Om lag 70 prosent av gavene er rene kontanter. Noen få gir i stedet fondsandeler. Mange konfirmanter står tilbake med sitt livs største kontantbeløp når festen er overstått.

- Noe av beløpet bør definitivt få stå i ro som sparing til den dagen man skal sette bo på egen hånd. Økt krav til egenkapital og stigende boligpriser gjør at de unge trenger lengre sparehorisont. Konfirmanten gjør derfor lurt i å tenke seg om to ganger før han eller hun løper ut og veksler inn kontantene i dyrt stereoanlegg eller moped, råder forbrukerøkonomen.

Foreldre, og ikke minst konfirmanten selv, vil være tjent med å ta en prat om økonomi og planlegging for fremtiden. På den måte kan man utvide perspektivet i fht hva pengene skal brukes til.

- I lengden tror jeg den konfirmerte vil være mest fornøyd med den tryggheten det er å ha noe i bakhånd, for eksempel til startkapital den dagen man skal flytte på egenhånd. Jeg vil påstå at konfirmasjonen og gavene som følger med er en unik mulighet til å innarbeide sparevaner og det å ta ansvar for egen økonomi, avslutter Christine Warloe.

Norske konfirmanter i gavetoppen
I alt 1,3 millioner nordmenn vil i år gi konfirmasjonsgave. Det gjør at hver konfirmant i snitt mottar gaver fra 26 personer. Den største gaven kommer fra mor og far. I snitt er gaven fra foreldrene på 8.400 kroner. Besteforeldre følger på med en gave til i overkant av 5.000 kroner. Gaven fra andre familiemedlemmer ligger typisk på 460 kroner mens vi til venners barn gir en konfirmasjonsgave til 280 kroner. Undersøkelsen er foretatt i alle de nordiske landene og viser at norske konfirmanter er i særstilling.

- Det er overraskende å se hvor mye mer norske konfirmanter får. Sammenligner man med Danmark, som i likhet med Norge har en sterk konfirmasjonstradisjon, så får norske konfirmanter totalt nesten 10.000 kroner mer. Går man til Sverige og Finland så ville den samme gjestelisten gitt 20.000 kroner mindre. Men det skal sies at disse landene ikke har samme tradisjon rundt konfirmasjon. Her er det studentfesten i juni som utløser de store gavebeløpene, sier forbrukerøkonom Christine Warloe.

Undersøkelsen ble gjennomført av Synovate for Nordea. Totalt deltok 1165 personer i aldersgruppen 18 år og oppover.

For ytterligere informasjon:
Christine Warloe, Forbrukerøkonom 900 98 940
Thomas Sevang, Informasjonssjef 926 01 756