Økonomisk Oversikt fra Nordea: Robust oppgang

18-05-11 9:00 | Pressemelding

Våren har vært mer stormfull enn ventet, men det synes ikke å knekke konjunkturoppgangen i verden. Høye oljepriser og priser på andre råvarer har dempet veksten i første del av året, men økonomene i Nordea anslår i makrorapporten Økonomisk Oversikt som publiseres i dag at veksten internasjonalt tar seg opp igjen. Norske forbrukere ble i vinter rammet av høye strømpriser, men økonomene i Nordea venter at forbruksveksten vil ta seg opp igjen. Høye oljepriser stimulerer aktiviteten i Norge. Arbeidsmarkedet strammer seg til, lønnsveksten vil tilta og renten vil trolig normaliseres i løpet av et par år.

Se video hvor Nordeas makroøkonomer diskuterer de økonomiske utsiktene

Ny gjeldsuro har blusset opp i Eurosonen. "Det er viktig å huske at Hellas og Portugal ikke er representative for Eurosonen" sier sjeføkonom Steinar Juel. Det er god økonomisk vekst i de nordlige eurolandene, spesielt i pengeunionens største land Tyskland. Gjeldsproblemene i de sørlige landene vil være der i mange år fremover, men vil trolig ikke få vekstoppgangen i Eurosonen samlet til å spore av, mener Steinar Juel.

Høy inflasjon i flere fremvoksende økonomier, blant annet i Kina, er tegn på overoppheting. Politikken er derfor strammet til og veksten i disse landene vil dempes noe, men fortsatt være høy. "Økt kostnadsvekst i Kina gjør at vi nå trolig står foran en periode hvor importerte forbruksvarer ikke lenger vil falle i pris", mener Steinar Juel.

Høyere inflasjon særlig forårsaket av oppgang i råvareprisene er blitt et problem i det fleste land, men ikke i Norge. Norge er ett av få land i hvor inflasjonen ligger langt under sentralbankens styringsmål, heter det i Økonomisk Oversikt. Det er hovedårsaken til at renten i Norge er holdt på et svært lavt nivå tross god økonomisk vekst og større nedgang i arbeidsledigheten enn ventet. Økonomene i Nordea venter at inflasjonen vil ta seg markert opp senere i år og i 2012. "Kina-effekten" med fall i prisene på importerte forbruksvarer går trolig mot slutten og matvareprisene må påregnes å komme mer opp også her i landet. Det strammere arbeidsmarkedet ventes også å forårsake høyere lønnsvekst i 2012. Den økonomiske veksten i Norge blir god både i år og neste år, drevet av privat forbruk og sterk oppgang i investeringene.

Nordeas Økonomisk oversikt – Nr 2, 2011

Lav rente, god inntektsvekst, lav ledighet og stor arbeidsinnvandring har bidratt til at boligprisene her i landet har steget mye. En videre oppgang i renten mener Nordea-økonomiene vil virke mer dempende på boligprisene enn at boligbyggingen nå øker kraftig. Boligprisene vil trolig stige enda noe, men når renten om 1 1/2-2 år er kommet på et mer normalt nivå må en regne med et visst prisfall. Økonomene i Nordea venter at styringsrenten til Norges Bank dobles de neste to årene til 4 1/2 prosent.

Du kan lese hele rapporten på www.nordea.com.

For mer informasjon:
Steinar Juel, sjeføkonom, 22 48 61 30 (moc.aedron@leuj.raniets)
Erik Bruce, sjefanalytiker, 22 48 44 49 (moc.aedron@ecurb.kire)
Katrine G. Boye, senioranalytiker 22 48 79 77 (moc.aedron@eyob.gniddog.enirtak)
Thina M. Saltvedt, senioranalytiker, 22 48 79 93 (moc.aedron@tdevtlas.ehtergram.aniht)
Thomas Sevang, informasjonssjef, 22 48 68 33 (moc.aedron@gnaves.samoht)