Endring i antall aksjer og stemmeretter i Nordea

31-05-11 11:55 | Pressemeldinger

Den rettede emisjonen av C-aksjer som generalforsamlingen i 2011 vedtok som del av sikringen av Nordeas Long Term Incentive Programme er avsluttet. C-aksjene er konvertert til ordinære aksjer.

Etter disse endringene i mai 2011 er antall aksjer og stemmeretter i Nordea 4.047.272.751 per 31. mai 2011. Alle aksjene er ordinære aksjer som hver har én stemmerett. Nordea kan ikke bruke egne aksjer til å stemme.

For mer informasjon:
Fredrik Rystedt, Chief Financial Officer, +46 8 614 7812
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 7880 
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 402 00210

Informasjonen som gis i denne pressemeldingen, er i overensstemmelse med kravene i den svenske loven om handel i finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske loven om verdipapirmarkedet (2007:528).