Statoil Pensjon velger Nordea Liv

23-06-11 9:37 | Pressemeldinger

Nordea Liv vant anbudsrunden om forvaltningen av deler av fripoliseporteføljen til Statoil Pensjon. Avtalen innbærer forvaltning av pensjonsmidler for nærmere én milliard kroner. Pensjonskassen i Statoil er Norges største.

4000 fripoliser
Statoil har inntil nå utstedt fripoliser på egen balanse. I april inviterte Statoil flere livforsikringsselskaper til anbudsrunde for å overta forvaltningen av ca 4000 fripoliser. I tillegg til forvaltningen av deler av eksisterende portefølje, innbærer avtalen fremtidige fripoliser til ansatte som slutter i Statoil.

- Statoil hadde en rekke kriterier for valg av leverandør, og Nordea Liv kom best ut av denne evalueringen. Vi er trygge på at Nordea Liv kan levere gode og lønnsomme tjenester for våre tidligere ansatte, sier daglig leder i Statoil Pensjon, Solveig Åsland.

En fripolise er en opptjent pensjonsrettighet i forbindelse med at en arbeidstaker slutter i bedriften.

Største kontrakt noensinne
Avtalen med Statoil Pensjon er den største enkeltstående kontrakten i Nordea Livs historie.

- Vi er svært tilfredse med å vinne denne kontrakten med Norges største bedrift. Forvaltning av folks pensjonspenger er et stort ansvar. Vi har kompetansen, ambisjonen og systemene til å gjøre det på en god måte, sier Jørund Vandvik, adm. direktør i Nordea Liv.


For mer informasjon:
Jørund Vandvik, adm. direktør Nordea Liv, 98280101
Thomas Sevang, informasjonssjef i Norge, 22 48 68 33
http://newsroom.nordea.com/no/