Rapport for 2. kvartal 2011

19-07-11 7:00 | Pressemeldinger

Driftsresultatet i første halvår opp 21 % til EUR 1 952m (NOK 15,3mrd)

Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten:
- Den solide fremdriften i forretningene fortsetter. Inntektene fra kundeområdene økte med 5 % i kvartalet, og både drifts- og risikojustert resultat var høyere enn i fjor. Tap på utlån er det laveste siden 2008, og kredittkvaliteten blir stadig bedre.

Samtidig gikk tradingresultatet ned fra de høye nivåene i forrige kvartal på grunn av volatiliteten i finans­markedene og renteinntektene som ble påvirket av økt og mer langsiktig funding.

Nordeas relasjonsstrategi har lagt et solid grunnlag for at ambisjonen i forbindelse med den "nye normalen" om en avkastning på egenkapitalen på rundt 15 %, skal oppnås. Dette vil være på nivå med de beste bankene i Europa. Til høsten skal vi forbedre kapitaleffektiviteten ytterligere og gjennomføre planer for å begrense kostnadsveksten i siste del av 2011, og deretter holde den på samme nivå fremover.

(For ytterligere informasjon se konsernsjefens kommentarer på side 2)

Første halvår 2011 mot første halvår 2010 (andre kvartal 2011 mot første kvartal 2011):

  • Samlede inntekter opp 9 % (ned 7 %)
  • Antallet Fordel Pluss- og Private Banking-kunder opp 183 000, eller 6 % fra for ett år siden (opp 40 000 i andre kvartal, en vekst på 5 %)
  • Netto tap på utlån på 17 basispunkter eksklusive engangsavsetning til den danske innskuddsgarantiordningen, ned fra 36 basispunkter i fjor (12 basispunkter i andre kvartal 2011, ned fra 22 basispunkter i første kvartal)
  • Driftsresultat opp 21 % (ned 5 %)
  • Ren kjernekapitaldekning før overgangsregler 11,0 %, opp fra 10,0 % for ett år siden (opp fra 10,7 % i første kvartal 2011)
  • Avkastning på egenkapitalen 11,7 %, opp fra 10,4 % i første halvår 2010 (11,5 % i andre kvartal 2011, ned fra 12,0 % i første kvartal 2011)
Nøkkeltall, EURm2. kv. 20111. kv. 2011Endr. %2. kv. 2010Endr. %1. halvår 20112. halvår 2010Endr. %
Netto renteinntekter1 3261 32401 24962 6502 4847
Samlede driftsinntekter2 3422 510-72 16184 8524 4649
Resultat før tap på utlån1 0671 245-1497592 3122 1149
Netto tap på utlån-118-242-51-245-52-360-506-29
Tap i forhold til utlån, årsbasis, bp1531 35 2336 
Driftsresultat9491 003-5730301 9521 60821
Risikojustert resultat643771-17516251 4141 19418
Resultat per aksje utvannet, EUR0,180,18 0,13 0,360,29 
Avkastning på egenkapitalen, %11,512,0 9,5 11,710,4 

Valutakursene for DKK, NOK og SEK i resultatregnskapet for 2011 er henholdsvis 7,46, 7,83 og 8,94.

For mer informasjon:
Christian Clausen, konsernsjef, +46 8 614 7804
Fredrik Rystedt, Group CFO, +46 8 614 7812
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 7880 (eller +46 72 235 05 15)
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 402 00 210

Dokumenter

Rapport for 2. kvartal 2011 (PDF) (pdf, 255 KB)