Nordeas valgkomité for generalforsamlingen i 2012

16-09-11 17:45 | Pressemeldinger

På Nordeas generalforsamling i 2011 ble det besluttet å opprette en valgkomité som skal fremme forslag om valg av styremedlemmer, styreleder og revisor samt godtgjørelse til styremedlemmene og revisor.

De fire aksjonærene i Nordea med flest stemmeretter som ønsker å delta i valgkomitéen, har rett til å oppnevne ett medlem hver. I tillegg er styreleder medlem av valgkomitéen.

Valgkomitéens sammensetning:
Torbjörn Magnusson, administrerende direktør i If, oppnevnt av Sampo Abp
Kristina Ekengren, kanselliråd i det svenske Finansdepartementet
Mogens Hugo, styreleder i Nordea-fonden
Peder Hasslev, sjef kapitalforvaltning, AMF
Björn Wahlroos, styreleder

Torbjörn Magnusson er oppnevnt til leder av valgkomitéen.

Generalforsamlingen avholdes 22. mars 2012.

Aksjonærer som ønsker å fremme forslag til valgkomitéen, må gjøre dette skriftlig innen 31. desember 2011 på Nordeas hjemmeside www.nordea.com eller til følgende adresse:
Nordea Bank AB (publ)
Valgkomitéen
c/o Group Legal, H 50
SE-105 71 Stockholm

For mer informasjon:
Torbjörn Magnusson, leder av valgkomitéen, +46 8 792 8112