Nordea setter opp boliglånsrentene

05-10-11 9:21 | Pressemeldinger

Nordea setter opp rentene på boliglån mellom 0,20 og 0,30 prosentpoeng. Bakgrunnen for renteendringen er økte kostnader for kapital, likviditet og finansering.

- Den pågående uroen i finansmarkedene og tilpasning mot nye myndighetskrav til egenkapital, likviditet og finansiering i bankene etter finanskrisen, gjør at det blir mer kostbart å drive bank. Det er dyrere å låne ut penger enn tidligere, og det gjenspeiles nå i de nye rentesatsene, sier John Sætre, leder for Bankvirksomheten i Nordea Norge.

Nordea setter opp renten med bare 0,20 prosentpoeng på Boliglån Ung. For majoriteten av øvrige boliglånskunder vil lånerenten øke med 0,30 prosentpoeng.

- Unge kunder er viktige for oss og vi ønsker å bistå dem med gode rentebetingelser i etableringsfasen, sier Sætre.

Etter endringen er nominell rente 3,60 prosent for Boliglån Ung og 3,70 prosent på et boliglån på to millioner kroner til Fordel Pluss-kunder innenfor 75 prosent av verdigrunnlaget.

Renteendringen skjer med virkning fra 5. oktober for nye lån, og fra 16. november for eksisterende lån til personkunder.

- Også kundene i bedriftsmarkedet blir i disse dager informert om økning i renter og marginer, sier Sætre

For mer informasjon:
Thomas Sevang, Informasjonssjef Nordea Norge, 926 01 756