Rapport for 3. kvartal 2011

19-10-11 7:00 | Pressemeldinger

Solid forretningsvolum, men finansuroen påvirker resultatene

Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten:
- Til tross for at det har vært et av de verste kvartalene noensinne i finansmarkedet, er Nordeas utvikling robust. Inntektene økte i forhold til forrige kvartal, eksklusive kortsiktige effekter av finansuroen. Kostnadene gikk ned, justert for restruktureringsavsetningen. Effekten av uroen på driftsresultatet er dermed begrenset.

Volumøkningen fortsetter, og inntekter og resultater er fremdeles på et høyt nivå. Resultatet for de ni første månedene var 5 % høyere enn for samme periode i fjor, eksklusive restruktureringsavsetningen.

Nordea spisser relasjonsstrategien for å øke lønnsomheten. Ambisjonen er å beholde posisjonen blant de beste bankene i Europa. De tidligere finansielle målene er derfor blitt erstattet med ett nytt mål: 15 % avkastning på egenkapitalen under normaliserte økonomiske forhold.

(Se også konsernsjefens kommentarer på side 2)

Januar - september 2011 mot samme periode i 2010 (3. kvartal 2011 mot 2. kvartal 2011):

  • Samlede driftsinntekter økte med 2 % (ned 11 %)
  • Driftsresultatet økte med 5 % eksklusive restruktureringskostnader (ned 22 %)
  • Ren kjernekapitaldekning før overgangsregler var 11,0 %, opp fra 10,4 % for ett år siden (uendret fra andre kvartal 2011)
  • Avkastning på egenkapitalen var 10,6 %, eksklusive restruktureringskostnader på EUR 171m, ned fra 11,0 % i de ni første månedene 2010 (8,5 % i tredje kvartal 2011, ned fra 11,5 % i andre kvartal)
  • Nytt finansielt mål for de neste årene: 15 % avkastning på egenkapitalen under normaliserte økonomiske forhold.
Nøkkeltall, EURm3. kv.
2011
2. kv.
2011
Endr.
%
3. kv.
2010
Endr.
%
Jan-sep
2011
Jan-sep
2010
Endr.
%
Netto renteinntekter1 3791 32641 31054 0293 7946
Samlede driftsinntekter2 0912 342-112 363-126 9436 8272
Resultat før tap på utlån6781 067-361 167-422 9903 281-9
Netto tap på utlån-112-118-5-207-46-472-713-34
Tap i forhold til utlån, årsbasis, bp1415 29 2034 
Driftsresultat566949-40960-412 5182 568-2
Driftsresultat, justert737* -22  2 689* 5
Risikojustert resultat485643-25707-311 8991 9010
Resultat per aksje utvannet, EUR0,100,18 0,18 0,460,47 
Avkastning på egenkapital, %6,511,5 12,2 10,011,0 
Avkastning på egenkapital, just. %8,5*    10,6*  

*Eksklusive restruktureringsavsetningen i tredje kvartal på EUR 171m.
Valutakursene for DKK, NOK og SEK i resultatregnskapet for 2011 er henholdsvis 7,45, 7,81 og 9,01.

For mer informasjon:
Christian Clausen, konsernsjef, +46 8 614 7804
Fredrik Rystedt, Group CFO, +46 8 614 7812
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 7880 (eller +46 72 235 05 15)
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 402 00 210

Rapport med oppdaterte tall for den totale kapitaldekningen.

Dokumenter 

Rapport for 3. kvartal 2011 (PDF) (pdf, 361 KB)