Årsrapport 2011

24-01-12 7:00 | Pressemelding

Solide resultater som følge av planen for den nye normalen

Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten:
- Vår fokuserte relasjonsstrategi og planen for den nye normalen har økt kostnads-, kapital-, likviditets- og fundingeffektiviteten samtidig som vi har opprettholdt høy inntektsvekst og solid resultat­utvikling.

Antall relasjonskunder var rekordhøyt, og samlede inntekter i både fjerde kvartal og i hele 2011 var de høyeste noensinne. Kostnadsveksten ble redusert, og samlede kostnader var på samme nivå i fjerde kvartal som ett år tidligere.

Positive kundeopplevelser er fortsatt vår viktigste verdi og nøkkelen til relasjons­strategien og solide resultater også med de nye rammebetingelsene. Vår ambisjon er å både dempe virkningene av det nye regelverket for kundene og utvikle produktene, tjenestene og rådgivningen vår ytterligere.

(Se også konsernsjefens kommentarer på side 2)

Fjerde kvartal 2011 mot tredje kvartal 2011 (året 2011 mot året 2010):

  • Samlede driftsinntekter opp 22 % (opp 2 %)
  • Driftsresultatet opp 40 %* (opp 2 %*)
  • Kostnader i % av inntekter 49 % (55 %)
  • Netto tap på utlån opp fra 14 basispunkter til 33 basispunkter (ned fra 31 til 23 basis­punkter året før).
  • Ren kjernekapitaldekning opp til 11,2 % før overgangsregler (opp fra 10,3 % i 2010)
  • Avkastning på egenkapitalen 12,3 %, opp fra 8,5 %* i tredje kvartal (ned til 11,1 %* fra 11,5 % i 2010)
Nøkkeltall, EURm4.kv.
2011
3.kv.
2011
Endr.
%
4.kv.
2010
Endr.
%
20112010Endr.
%
Netto renteinntekter1 4271 37931 36555 4565 1596
Samlede driftsinntekter2 5582 091222 50729 5019 3342
Resultat før tap på utlån1 292678911 23744 2824 518-5
Netto tap på utlån-263-112135-16658-735-879-16
Tap i forhold til utlån, årsbasis, bp3314232331
Driftsresultat1 029566821 071-43 5473 639-3
Risikojustert resultat81548568721132 7142 6224
Resultat per aksje utvannet, EUR0,190,100,190,650,66
Avkastning på egenkapitalen, %12,38,5*12,811,1*11,5

*Eksklusive restruktureringsavsetningen i tredje kvartal på EUR 171m.
Valutakurser for DKK, NOK og SEK i resultatregnskapet for 2011 er hhv. 7,45, 7,79 og 9,03.
 

For mer informasjon:
Christian Clausen, konsernsjef, +46 8 614 7804
Fredrik Rystedt, Group CFO, +46 8 614 7812
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 7880 (eller +46 72 235 05 15)
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 402 00 210

Gå til IR’s rapportsider