Lindorff valgte Nordea Liv og Hoffsveien 70 B

20-03-12 15:48 | Pressemeldinger

Nordea Liv har inngått avtale med Lindorff om utleie av hele eiendommen Hoffsveien 70 B i Oslo. Lindorff, som er ledende i Norge innen betalingsoppføl-ging og relaterte tjenester, flytter inn i bygget i februar 2014.

- Vi er meget tilfreds med å ha fått Lindorff som leietaker av dette bygget, sier investeringsdirektør for eiendom i Nordea Liv, Nils Arne Gundersen.

- I Lindorff gikk vi bredt ut i markedet og vurderte vi mange alternativer før vi bestemte oss for å akseptere tilbudet om å leie Hoffsveien 70 B. Vi gleder oss til å komme i eget hus i tidsmessige lokaler som vil bli innredet med helt nye overflater, innredning og tilpasset ventilasjon, sier kommunikasjonssjef Stig Inge Eikemo i Lindorff Norge.

Lindorff har de siste fem årene hatt sitt hovedkontor i Norge på Helsfyr. Leieavtalen i Hoffsveien 70 B løper i ti år med opsjon på ytterligere ti år. Eiendommen har et areal på 8.450 kvm. og er ett av tre moderne kontorbygg som er oppført ved Smestad-dammen. Bygget, som er tegnet av arkitekt Niels Torp, stod ferdig i 2000. Det var opprinnelig farmasiselskapets AstraZenecas hovedkontor i Norge. Bygget er nå utleid til Statnett og Metier.

- 370 av våre 750 ansatte i Norge jobber ved hovedkontoret i Oslo. I Hoffsveien får vi lokaler som er romslige og fleksible, og som derfor vil dekke våre behov i mange år fremover, fremholder Eikemo.

- Nordea Liv ble eier av Hoffsveien 70 B i 2001. Eiendommen forvaltes av eidomsselskapet Linstow, som i sin tid utviklet området. Profesjonell eiendomsdrift er viktig for oss som del av forvaltningen av de midlene vi disponerer på vegne av våre pensjonskunder, understreker Nils Arne Gundersen. DNB Næringsmegling har vært megler for oppdraget.

Verdien av Nordea Livs investeringer i eiendom beløper seg til vel 7 milliarder kroner og utgjør ca 17 prosent av selskapets porteføljer med rentegaranti. I eiendomsporteføl-jen inngår kjøpesentre og kontorbygg hovedsakelig i Oslo og Bergen. Investeringer i eiendommen ga i 2011 en avkastning på 6,2 prosent.

_____________________________________________________________________
Kontaktpersoner:
Investeringsdirektør eiendom Nils Arne Gundersen, Nordea Liv Tlf. 47 91 80 48
Kommunikasjonssjef Stig Inge Eikemo, Lindorff Norge Tlf. 90 07 03 84
Forvaltningssjef Hans Christian Løken, Linstow Tlf. 97 75 90 56

Fakta om Nordea Liv
Nordea er Nordens største finanskonsern. Nordea Liv Norge tilbyr alle former for livs- og pensjonsforsikringer til bedrifter og private kunder. Forvaltningskapitalen utgjør ca 60 milliarder kroner, fordelt i kundeporteføljer for produkter med rentegaranti og for produkter med investeringsvalg, samt i eiers portefølje.

Nordea Liv har ca 16.000 bedriftskunder og ca 202.000 privatkunder. Selskapet har 260 fast ansatte medarbeidere i Bergen, Oslo, Trondheim og Drammen. Produktene selges gjennom Nordeas og Trygs kontorer, samt uavhengige forsikringsmeglere og -rådgivere. Jørund Vandvik (56) er administrerende direktør.

Fakta om Lindorff
Lindorff ble stiftet i 1898 av Eynar Lindorff under navnet Creditreformforeningen. Selskapet har vokst fra sin spede start med et lite kontor i Norge til å bli et ledende europeisk konsern innen betalingsoppfølging og relaterte tjenester. Lindorff er repre-sentert i 11 land.

Lindorff Group ble etablert i 2003 med Lindorff Holding og Contant OY i Finland. Siden juni 2008 har konsernet vært eid 50 prosent av Altor (Altor 2003 Fund og Altor Fund II) og 50 prosent av Investor AB.

Lindorff i Norge har over 750 ansatte, fordelt på fire store lokasjoner i Oslo, Røyken, Bergen og Trondheim, samt mindre kontorer fordelt over hele landet.

I Norge leverer Lindorff tjenester i hele verdikjeden fra kundeutvelgelse, kreditt-informasjon, fakturaadministrasjon, inkasso, låneadministrasjon og porteføljeoppkjøp.