Økonomisk Oversikt: Glimt av lys

27-03-12 9:00 | Pressemeldinger

Kontrasten er stor mellom nesten-døden-opplevelsen for Eurosonen på slutten av fjoråret og situasjonen nå. Ny pakke med finansieringshjelp til Hellas og massive utlån til bankene fra Den europeiske sentralbanken har roet ned finansmarkedene. Men nye lån løser ikke problemene. Det gir bare kriselandene et vindu til å rydde opp i budsjettunderskudd og gjennomføre vekstreformer. Norsk økonomi kom i fjor gjennom eurokrisen med skrekken. Veksten her i landet overrasker positivt.

I årets første utgave av makrorapporten Økonomisk Oversikt justerer Nordeas økonomer opp anslagene for veksten i Norge, men ned vekstanslagene for Eurosonen. Det er ikke bare den sterke veksten i oljeinvesteringene som bidrar til god vekst i Norge. Også god vekst i investeringer innen kraftforsyning, boliger og tjenesteytende næringer trekker opp bruttonasjonalproduktet. Sysselsettingsveksten har også overrasket positivt.

Norske forbrukere var i fjor høst forsiktige med pengebruken. “Jeg tror det skyldtes at folk var usikre på hvor hardt Norge ville bli rammet av gjeldskrisen i Eurosonen” sier sjeføkonom i Nordea Steinar Juel. “Når det nå viser seg at få arbeidsplasser ble truet, venter vi at privat forbruk vil vokse sterkere utover våren. Veksten i folks disponible realinntekt er høy”.

God økonomisk vekst og nesten full sysselsetting tilsier at renten i Norge burde vært høyere. Null-rentesituasjonen i verden rundt oss begrenser Norges Banks muligheter til å heve renten uten at kronen skal bli uønsket sterk. Økonomene i Nordea mener det er risiko for at den lave renten kan gi overraskende sterk vekst i privat forbruk, boliginvesteringer og boligpriser. En høyere vekst enn ventet med tilhørende tilstramning i arbeidsmarkedet kan tvinge Norges Bank til å heve renten tidligere enn antatt selv om det skulle gi en klart sterkere krone. “I revidert nasjonalbudsjett som kommer i mai og i statsbudsjettet for 2013 som kommer i oktober bør derfor regjeringen sette bremsen noe på” sier Steinar Juel. “Budsjettpolitikken blir avgjørende for kronekursen fremover”, legger han til.

I utgangspunktet venter økonomene i Nordea uendret styringsrente et års tid, og deretter gradvis renteoppgang. Usikkerheten er imidlertid stor. Gjeldskrisen i Eurosonen kan komme til å eksplodere igjen og sende større negative sjokk inn i norsk økonomi. Eventuelt kan et økt konfliktnivå eller en ny opprørsbølge i Midtøsten sende oljeprisen kraftig opp. Det vil kvele de tegn vi nå ser til bedre vekstutsikter i USA og forverre gjeldskrisen i Europa.

Du kan lese hele rapporten på www.nordea.com
 

For mer informasjon:
Steinar Juel, sjeføkonom, 22 48 61 30 (moc.aedron@leuj.raniets)
Erik Bruce, sjefanalytiker, 22 48 44 49 (moc.aedron@ecurb.kire)
Katrine G. Boye, senioranalytiker 22 48 79 77 (moc.aedron@eyob.gniddog.enirtak)
Thina M. Saltvedt, senioranalytiker, 22 48 79 93 (moc.aedron@tdevtlas.ehtergram.aniht)
Thomas Sevang, informasjonssjef, 92 60 17 56 (moc.aedron@gnaves.samoht)