Rapport for 2. kvartal 2012

18-07-12 7:00 | Pressemelding

Sterke inntekter og solid kostnadskontroll

Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten:
– Vi opprettholdt en god forretningsutvikling og økte avkastningen på egenkapitalen til tross for fortsatt press på rentene, finansuro og nedgang i den europeiske økonomien.

Arbeidet med å bygge fremtidens bank går fortsatt fremover. Gjennomføringen av planen for den nye normalen har ført til økt virksomhet og høyere inntekter, mens kostnadene har vært stabile, og kapital-, likviditets- og fundingeffektiviteten har økt.

Ved å handle tidlig har Nordea opprettholdt sin sterke rating og har dermed kunnet fortsette å hjelpe kundene med å utvikle sin privatøkonomi eller sine forretninger. Det er vårt viktigste bidrag til vekst og utvikling i de samfunnene hvor vi har virksomhet.

(Se også konsernsjefens kommentarer på side 2)

 
Første halvår 2012 mot første halvår 2011 (andre kvartal 2012 mot første kvartal 2012):

  • Netto renteinntekter opp 9 % (opp 3 %)
  • Driftsresultatet opp 9 % (opp 6 %)
  • Ren kjernekapitaldekning økte fra 11,0 % til 11,8 % før overgangsregler (opp fra 11,6 % i første kvartal)
  • Kostnader i prosent av inntekter ned til 50 % (uendret på 50 %)
  • Netto tap på utlån opp fra 23 basispunkter til 26 basispunkter (uendret på 26 basispunkter)
  • Avkastning på egenkapitalen var 12,1 %, opp fra 11,7 % (opp til 12,5 % fra 11,7 %)
Nøkkeltall, EURm2. kv.
2012
1. kv
2012
Endr.
%
2. kv.
2011
Endr.
%
2. halvår
2012
2. halvår
2011
Endr.
%
Netto renteinntekter1 4621 42031 326102 8822 6509
Sum driftsinntekter2 6062 53132 342115 1374 8526
Resultat før tap på utlån1 3161 25551 067232 5712 31211
Netto tap på utlån-217-2180-11884-435-36021
Tap i forhold til utlån, årsbasis, bp2626152623
Driftsresultat1 0991 0376949162 1361 9529
Risikojustert resultat8517997643321 6501 41417
Resultat per aksje utvannet, EUR0,210,190,180,400,36
Avkastning på egenkapitalen, %12,511,711,512,111,7

Valutakursene for DKK, NOK og SEK for postene i resultatregnskapet i andre kvartal 2012 er henholdsvis 7,44, 7,57 og 8,88.

 
For mer informasjon:

Christian Clausen, konsernsjef, +46 8 614 7804
Fredrik Rystedt, Group CFO, +46 8 614 7812
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 7880 (eller +46 72 235 05 15)
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 402 00 210

Gå til IR’s rapportsider