Rapport for 3. kvartal 2012

24-10-12 7:00 | Pressemelding

Kostnader, kapital og inntekter i tråd med planen for den nye normalen

Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten:
– 65 000 nye relasjonskunder på personmarkedet og en videre styrking av relasjonene med bedriftskundene har gitt oss de høyeste inntektene og det høyeste driftsresultatet noensinne i de ni første månedene av et år, til tross for de lave rentene.

Vi fortsetter å øke effektiviteten i tråd med planen for den nye normalen. Kostnadene var uendrede, og ren kjernekapitaldekning økte til 12,2 %. Vi oppfyller likviditetskravene og har svært god tilgang til de internasjonale fundingmarkedene.

Inntektene var lavere enn i forrige kvartal, men har aldri noensinne vært så høye i et tredje kvartal. Inntektene i de ni første månedene av året økte med 10 % og driftsresultatet med 14 %.

(Se også konsernsjefens kommentarer på side 2)

Januar - september 2012 mot samme periode i 2011 (tredje kvartal 2012 mot andre kvartal 2012):

  • Samlede driftsinntekter opp 10 % (ned 5 %)
  • Driftsresultat opp 14 %* (ned 16 %)
  • Ren kjernekapitaldekning før overgangsregler opp fra 11,0 % til 12,2 % (opp fra 11,8 %)
  • Kostnader i forhold til inntekter 51 %, ned fra 54 %* (opp fra 50 %til 52 %)
  • Tap i forhold til utlån opp fra 20 til 27 basispunkter (opp fra 26 til 30 basispunkter)
  • Avkastning på egenkapitalen 11,4 %, opp fra 10,6 %* (ned fra 12,5 % til 10,1 %)
Nøkkeltall, EURm3. kv.
2012
2. kv.
2012
Endr.
%
3. kv.
2011
Endr.
%
Jan-sep
2012
Jan-sep
2011
Endr.
%
Netto renteinntekter1 4411 462-11 37944 3234 0297
Sum driftsinntekter2 4692 606-52 091187 6066 94310
Resultat før tap på utlån1 1761 316-11678733 7472 99025
Netto tap på utlån-254-21717-112127-689-47246
Tap i forhold til utlån, årsbasis, bp3026142720
Driftsresultat9221 099-16566633 0582 51821
Driftsresultat, justert737*252 689*14
Risikojustert resultat749851-12485542 3991 89926
Resultat per aksje utvannet, EUR0,170,210,100,570,46
Avkastning på egenkapitalen, %10,112,56,511,410,0
Avkastning på egenkap., justert, %8,5*10,6*

*Eksklusive restruktureringsavsetningen i tredje kvartal 2011 på EUR 171m.
Valutakursene for DKK, NOK og SEK for postene i resultatregnskapet i tredje kvartal 2012 er henholdsvis 7,44, 7,51 og 8,73.

For mer informasjon:
Christian Clausen, konsernsjef, +46 8 614 7804
Fredrik Rystedt, Group CFO, +46 8 614 7812
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 7880 (eller +46 72 235 05 15)
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 402 00 210

Gå til IR’s rapportsider