Årsrapport 2012

30-01-13 7:00 | Pressemelding

Sterk kapitalposisjon, uendrede kostnader og økte inntekter

Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten:
- I 2012 hadde vi flere kunder, mer kapital og høyere lønnsomhet enn noen gang tidligere. Vi ligger foran planen som ble fastsatt i 2011. På dette grunnlaget skal vi forme fremtiden til Nordea med nære kunderelasjoner, uendrede kostnader og økt avkastning på egenkapitalen.

- 85 000 nye relasjonskunder og flere forretninger med kundene førte til høyere inntekter i fjerde kvartal og for hele 2012. Målet om uendrede kostnader ble nådd i 2012. Selv med en utlånsvekst på 3 % gikk risikovektede eiendeler ned med 9 %.

Avkastning på egenkapital økte til 11,6 % i 2012, og ren kjernekapitaldekning økte til 13,1 %. Det er foreslått et utbytte på EUR 0,34 per aksje. Det tilsvarer en utbytteandel på 44 %, som er i tråd med Nordeas utbyttepolitikk.

(Se også konsernsjefens kommentarer på side 2)

Året 2012 mot året 2011 (fjerde kvartal 2012 mot tredje kvartal 2012):

  • Samlede driftsinntekter opp 8 % (opp 7 %), driftsresultatet opp 11 %* (opp 15 %)
  • Ren kjernekapitaldekning før overgangsregler opp fra 11,2 % til 13,1 % (opp fra 12,2 %)
  • Tap i forhold til utlån opp fra 23 til 28 basispunkter (ned fra 30 til 29 basispunkter)
  • Midler til forvaltning EUR 218mrd, opp 16 % (opp 4 %)
  • Avkastning på egenkapitalen 11,6 %, opp fra 11,1 %* (opp til 12,1 % fra 10,1 %)
  • Foreslått utbytte EUR 0,34 (EUR 0,26 i fjor)
  • Det er satt et ambisiøst finansielt mål og etablert en ny kapitalpolicy.

 

Nøkkeltall, EURm4.kv.
2012
3.kv.
2012
Endr.
%
4.kv.
2011
Endr.
%
20122011Endr.
%
Netto renteinntekter1 4291 441-11 42705 7525 4565
Sum driftsinntekter2 6302 46972 558310 2369 5018
Resultat før tap på utlån1 3031 176111 29215 0504 28218
Tap på utlån-244-254-4-263-7-933-73527
Tap i forhold til utlån, årsbasis, bp2930 33 2823 
Driftsresultat1 059922151 02934 1173 54716
Driftsresultat, justert      3 718*11*
Risikojustert resultat8467491381543 2452 71420
Resultat per aksje utvannet, EUR0,210,17 0,19 0,780,65 
Avkastning på egenkapitalen, %12,110,1 12,3 11,610,6 
Avkastning på egenkapitalen,
justert, %
      11,1* 

*Eksklusive restruktureringsavsetningen i tredje kvartal 2011 på EUR 171m.
Valutakursene for DKK, NOK og SEK for postene i resultatregnskapet i fjerde kvartal 2012 er henholdsvis 7,44, 7,48 og 8,71.

For mer informasjon:
Christian Clausen, konsernsjef, +46 8 614 7804
Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO,+46 8 614 7814
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 7880 (eller +46 72 235 05 15)
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 402 00 210

Gå til IRs rapportsider