Rapport for 1. kvartal 2013

24-04-13 7:00 | Pressemelding

Nordea leverer i henhold til planen

Konsernsjef Christian Clausens kommentar til resultatet:
- Nordeas resultater er i tråd med den finansielle planen som ble presentert på kapitalmarkeds­dagen 6. mars. Jeg er veldig godt fornøyd med at vi klarte å holde kostnadene uendret for 10. kvartal på rad. Vårt fokus på kapitaleffektivitet førte til at den rene kjernekapitaldekningen økte ytterligere til 13,2 % til tross for den negative effekten av reviderte IAS 19-regler.

De inntektsrelaterte tiltakene har hatt en positiv effekt som oppveier for de lave rentene og det lave aktivitetsnivået i bedriftsmarkedet. Vi er overbevist om at disse tiltakene vil fortsette å bidra positivt til driftsinntektene også fremover.

Kredittkvaliteten er fortsatt robust. Vi ser bekreftelser på at kredittkvaliteten har stabilisert seg i Danmark og innen shippingsektoren, og vi forventer ytterligere forbedringer i 2013 sammenlignet med 2012.

(Se også konsernsjefens kommentarer på side 2)

Første kvartal 2013 mot første kvartal 2012 (første kvartal 2013 mot fjerde kvartal 2012):

  • Samlede driftsinntekter opp 1 % (-3 %)
  • Driftsresultatet opp 2 % (uendret)
  • Ren kjernekapitaldekning 13,2 %, opp fra 11,6 % (opp fra 13,1 %)
  • Kostnader i forhold til inntekter 51 %, opp fra 50 % (opp fra 50 %)
  • Tap i forhold til utlån 23 basispunkter, ned fra 26 basispunkter (ned fra 29 basispunkter)
  • Avkastning på egenkapitalen 11,3 %, ned fra 11,9 % (ned fra 12,3 %)
       
Nøkkeltall, EURm1. kv
2013
4.kv.
2012
Endr.
%
1. kv
2012
Endr.
%
Netto renteinntekter1 4001 429-21 420-1
Sum driftsinntekter2 5582 630-32 5311
Resultat før tap på utlån1 2591 303-31 2550
Tap på utlån-199-244-18-218-9
Tap i forhold til utlån, årsbasis, bp2329 26 
Driftsresultat1 0601 05901 0372
Risikojustert resultat863882-28294
Resultat per aksje utvannet, EUR0,200,21 0,19 
Avkastning på egenkapitalen, %11,312,3 11,9 

Valutakursene for DKK, NOK og SEK for postene i resultatregnskapet i første kvartal 2013 er henholdsvis 7,46, 7,43 og 8,50.            

             

For mer informasjon:
Christian Clausen, konsernsjef, +46 8 614 7804
Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO,+46 8 614 7814
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 7880 (eller +46 72 235 05 15)
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 402 00 210

Gå til IR’s rapportsider