Flere tror at boligprisene faller

03-09-13 15:06 | Pressemeldinger

Ferske tall fra TNS Gallup viser en markant økning i andelen nordmenn som tror at boligprisene kommer til å falle.

Trendskifte

Nordea gjennomfører hvert halvår en måling av nordmenns forventning til boligprisene de neste 12 månedene. Tallene for august viser et klart trendskifte. I vår trodde flertallet, 67 prosent, at boligprisene kom til å fortsette å øke det neste året. Andelen som tror på fortsatt vekst er nærmest halvert til 35 prosent. Nå tror flertallet av nordmenn at boligprisene vil være uforandret om ett år. 22 prosent tror at prisene vil falle.

- Den kraftige veksten i boligprisene de siste årene har ført til flere spekulasjoner i mediene om vi står overfor et fall i prisene. Dette ser vi nå helt tydelig har påvirket forbrukeren. Farten vi har opplevd i boligprisveksten til nå er ikke bærekraftig over tid. En lavere forventning til boligprisene kan bidra til mindre opphetede budrunder og en mer sunn utvikling i boligprisene, sier forbrukerøkonom i Nordea Christine Warloe.

Hva skal boligkjøperne gjøre nå?

Usikkerhet rundt boligprisutviklingen kan resultere i at noen utsetter boligbytte eller kjøp av sin første bolig. Den som har langsiktige planer har imidlertid mindre grunn til å spekulere i fallende priser.

- Regnestykket viser at det at selv med null-vekst i markedet de neste fem årene, så vil det fortsatt lønne seg å eie fremfor å leie for en typisk førstegangsetableringsleilighet i de store byene. Hvis færre kjøper, så vil det også kunne føre til et press på leieprisene. Ingen vet med sikkerhet hvordan prisene vil utvikle seg det neste året, og forholdene kan fort snu.  For førstegangskjøperen kan det faktisk være en mulighet akkurat nå som det muligens blir litt roligere på visningene, sier Warloe.

Dersom du ønsker ytterligere kommentarer til saken, så ta kontakt Christine Warloe, Forbrukerøkonom i Nordea, telefon 900 98 940.