Ikke endret utlånspraksis

03-12-13 12:46 | Pressemeldinger

Eiendomsmeglere og boligbyggere hevder i media at bankene strammer inn på boliglån og mellomfinansiering. – Vi har ikke endret utlånspraksis det siste året og det er fortsatt fullt mulig å få boliglån i Nordea, sier John Sætre, leder av bankvirksomheten i Norge.

Nordea har gitt det samme antall nye boliglån i november i år, som vi gav i oktober. I forhold til gjennomsnittet gjennom året, ser vi en svak økning i antall nye boliglån per måned i høst.

- Nordea er en solid nordisk bank som har god tilgang til ny kapital i markedet. Vi følger våre vanlige kredittvurderinger. Selv om boligprisene faller nå, er arbeidsledigheten fortsatt lav, forteller John Sætre i Nordea.

Nordea var tidlig ute med en emisjon i 2009, og har også hatt fokus på effektivisering. Det gjør at banken har god utlånskapasitet.

Mellomfinansiering
Mellomfinansiering tilbys først og fremst til kunder som har boliglånet sitt hos oss. Dette gir våre kunder en mulighet til å kjøpe ny bolig før de må selge den boligen de selv bor i. – Vi ser en økning i kunder som ber om en lenger periode av mellomfinansiering, men har fortsatt mulighet til å gi gode finansieringsordninger til våre boliglånskunder mens de venter på å få solgt, sier John Sætre.

For mer informasjon kontakt:
John Sætre, leder av bankvirksomheten i Norge, +47 95052700.
Unni Strømstad, kommunikasjonssjef, + 47 97753453.