Bruker dobbelt så mye som svenskene

09-12-13 14:10 | Pressemeldinger

Nordmenn sier de skal bruke 13 prosent mindre på julepresanger i år, men bruker allikevel nesten dobbelt så mye som hver innbygger i våre naboland Sverige og Danmark.

En ny undersøkelse fra TNS Gallup viser at nordmenn i snitt planlegger å bruke 5080 kroner på årets julegaver. Dette er en nedgang på hele 13 prosent i forhold til i fjor. Svenskene øker sitt forbruk noe, men bruker allikevel nesten 2000 kroner mindre på julepresanger per person enn oss nordmenn.

- Til tross for nedgangen fra i fjor, så ligger nordmenns juleforbruk fortsatt skyhøyt over nivået i de andre nordiske landene. Vi bruker nesten det dobbelte av hva svensker og finner bruker, og over 50 prosent mer enn danskene. Dette sier noe om hvilken særstilling nordmenn er når det gjelder kjøpekraft i Norden, selv når man tar høyde for at vi har høyere kostnadsnivå her hjemme, sier Christine Warloe, forbrukerøkonom i Nordea.

Bruker mer på opplevelser
Det øvrige forbruket som hører julen til, som julemat og arrangementer, holder seg på nivå med fjoråret. I snitt sier nordmenn at de skal bruke om lag 3.470 kroner på dette. Også her bruker nordmenn dobbelt så mye som svensker og dansker.

- Man kan også spørre seg om julegavene har mistet noe av sin opprinnelige glans etter mange år med sterk økning i kjøpekraften blant nordmenn. Vi holder altså fast ved det som kanskje betyr mest når julen skal feires, som handler om samvær og sosiale tilstelninger. De fleste har det de trenger, fortsetter Warloe.

Tallene fra detaljhandelen gir neppe hele fasiten når det gjelder hva nordmenn bruker på julepresanger. I det overflodssamfunnet vi lever i, så vil en stor andel av julegavene ta en annen form enn det man finner på kjøpesentre eller i byens handlegater.

- Det er både fornuftig og forståelig at folk velger å prioritere annerledes. Når fasiten for årets julehandel skal oppsummeres i januar 2014 hadde det vært interessant om denne type forbruk også ble inkludert. Det er flere tegn i tiden som tilsier at julegavene omhandler mer enn bare det vi finner i detaljhandelen, avslutter Warloe.