Nordeas årsberetning publisert på www.nordea.com

12-02-14 12:00 | Pressemeldinger

Nordea har i dag publisert følgende rapporter på www.nordea.com:

Annual Report 2013

Capital and Risk Management (Pillar III) Report 2013

Corporate Social Responsibility (CSR) Report 2013

 
For mer informasjon:

Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 402 00 210

  
Informasjonen som gis i denne pressemeldingen, er i overensstemmelse med kravene i den svenske loven om handel i finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske loven om verdipapirmarkedet (2007:528).