Sent ute med selvangivelsen?

28-04-14 15:08 | Pressemeldinger

Til deg som er ute i siste liten, her er de viktigste tingene å sjekke før selvangivelsen skal leveres på onsdag!

Selvangivelsen må kun sees på som et forslag. Man er faktisk pliktig til å sjekke at det som står der er riktig, og fradragene må man fylle ut selv. Begynn med å kontrollere tallene og skatteklassen. Sjekk at alle de forhåndsutfylte tallene for inntekter, fradrag, formue og gjeld er riktige. Er det innrapportert inntekter du er i tvil om skal beskattes, trekk ut beløpet og spesifiser årsakene på eget vedlegg. Som hovedregel har enslige forsørgere og gifte med forsørgeransvar rett til skatteklasse 2.

 • Avis: Hvis du betaler ett abonnement selv, så er alle abonnementer arbeidsgiver eventuelt måtte betale skattefri og skal ikke stå oppført. Har du et spesielt informasjonsbehov og får flere aviser dekket, så skal bare ett av abonnementene fordelsbeskattes. Sørg for at det blir det billigste.
 • Telefon og internett: Den skattepliktige fordelen av å få dekket enten mobil, internett eller fasttelefon skal maksimalt være 4000 kroner. Får du dekket flere tjenester skal du maks skatte av 6000 kroner.
 • Ligningsverdi av bolig og sekundærbolig/næringseiendom: Ligningsverdien for boligen skal være satt til 25 prosent av antatt markedsverdi. Dersom du kan dokumentere at verdien i selvangivelsen overstiger 30 prosent av markedsverdi, har du rett til å klage. Fra 2013 økte ligningsverdien for sekundærbolig/næring til 50 prosent.
 • Utleie i egen bolig: Leier du ut i egen bolig/halvpart av tomannsbolig, så er inntekten skattefri dersom utleiedelen utgjør mindre enn 50 prosent av boligens totale utleieverdi. Inntekten trenger man således ikke å føre opp.
 • Fradrag for renter: Samboere bør sørge for at renter og lån på seg er fordelt på begge. For gifte par hvor den ene parten har lav eller ingen lønn er det lurt å la lån og renter stå på den som har inntekt. Gjeld og gjeldsrenter til privatpersoner og arbeidsgiver skal også føres i selvangivelsen.
 • Refinansiert lån: Kostnader i forbindelse med refinansiering av lån, slik som tinglysningsgebyr, takstmann og så videre kan trekkes fra.
 • BSU: Du får direkte fratrekk på skatten for 20 prosent av fjorårets sparebeløp. Dette skal være forhåndsutfylt, men sjekk at det er kommet med.
 • Reisefradrag: Er reisevei til jobb 20km eller mer får du reisefradrag Reiser man kollektivt har man også rett på fradrag. Omvei i forbindelse med levering i barnehage eller SFO på vei til jobb, skal telles med i antall km.
 • Foreldrefradrag: Har du barn under 12 år har du rett til fradrag for utgifter til barnehager og skolefritidsordninger. Utgift til dagmamma eller au pair gir også rett på fradrag. Fradragsrettigheten utgjør 25.000 kroner for første barn og 15.000 for hvert barn etter det. Hvis du ikke får brukt opp fradraget, så kan du eksempelvis fylle på med kjøring/henting til de som eventuelt har passet barnet (1,5 kr/km).
 • Utleie av sekundærbolig: Utleie av sekundærbolig er skattepliktig, men du får fradrag for de driftsutgiftene som knytter seg til utleid del av boligen. Eksempelvis kan fellesutgifter/husleie trekkes fra i sin helhet. Du må fylle ut og levere eget utleieskjema (RF-1189) som man finner på skatteetaten sine hjemmesider.
 • Fremførbart underskudd: Hvis du ikke hadde stor nok inntekt i 2012 til å få utnyttet fradragene fullt ut, kan overskytende fradrag flyttes over til 2013. Se på skatteoppgjøret for 2012. Der vil det fremkomme hvor mye du eventuelt kan fremføre.
 • Gaver: Du kan få fradrag for pengegaver over 500 kroner til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn. Gaven må være forhåndsutfylt i selvangivelsen.
 • Jobbet på studiestedet?: Studenter som hadde sommerjobb på studiestedet, og hvor mors og/eller fars folkeregistrerte adresse ligger mer enn 10 mil unna, kan ha rett på pendlerfradrag. Sjekk på skatteetaten.no om du tilfredsstiller reglene i forhold til pendlerstatus.

Siste råd er å ringe skatteetaten og forhøre deg hvis du skulle være i tvil om noe.