Rapport for 2.kvartal 2014

17-07-14 7:00 | Pressemelding

Konsernsjef Christian Clausens kommentar til resultatet:
- Tilstrømmingen av nye kunder fortsatte i andre kvartal 2014, og aktiviteten var høy, spesielt på spareområdet og innenrådgivning til bedriftskunder om finansielle løsninger og kapital-markedstransaksjoner.Inntektene er solide, til tross for lav etterspørsel etter lån, lave renter og lav volatilitet, og vi fortsetter gjennomføringen av kostnads- og kapitaleffektiviseringsprogrammene. Underliggende kostnader gikk ned i lokal valuta, og kostnader i forhold til inntekter er 49 %. Ren kjernekapitaldekning økte med 60 basispunkter til 15,2 prosent.

Vi er stolte over at enda flere husholdninger og bedrifter velger å bruke oss til sine bankærender og spareformål. Banksektoren gjennomgår en fullstendig forandring med raske endringer i kundeatferd i retning av nettbaserte banktjenester og rådgivning Vi jobber kontinuerlig med å tilpasse oss de nye behovene for å sikre kundenes tillit til oss som relasjonsbank også i fremtiden.

Første halvår 2014 mot første halvår 2013 (andre kvartal 2014 mot første kvartal 2014)¹:

  • Samlede driftsinntekter -1 %, i lokal valuta +2 % (-2 %)
  • Samlede kostnader -4 % eksklusive restruktureringskostnader, i lokal valuta 0 % (-3 %)
  • Samlede kostnader +4 % inklusive restruktureringskostnader på EUR 190m i andre kvartal (+12 %)
  • Driftsresultat +7%¹, i lokal valuta +10 %¹ (+2 %¹)
  • Ren kjernekapitaldekning 15,2 %, opp fra 13,1 %² (opp til 15,2 % fra 14,6 %)
  • Kostnader i forhold til inntekter ned til 49 %¹ fra 51 % (ned 0,8 %-poeng til 49 %¹)
  • Tap i forhold til utlån 17 basispunkter, ned fra 23 basispunkter (ned til 16 fra 18 basispunkter)
  • Avkastning på egenkapitalen 11,7 %¹, opp fra 11,3 % (opp til 12,0 %¹ fra 11,4 %)
Nøkkeltall, videreførtvirksomhet³, EURm2.kv. 20141. kv. 2014Endr.%2.kv. 2013Endr.%Lok.val. 2.kv./2. kv. %1. halvår 20141. halvår 2013Endr.%Lok.val.1h/1h %
Netto renteinntekter1 3681 36201 391-212 7302 749-13
Sum driftsinntekter2 4562 501-22 490-114 9574 996-12
Resultat før tap på utlån1 0701 264-151 234-13-112 3342 473-6-3
Netto tap på utlån-135-158-15-186-27-26-293-384-24-22
Tap i forhold til utlån, årsbasis, bp1618221723
Driftsresultat¹1 1251 10621 0487102 2312 089710
Driftsresultat9351 106-151 048-11-82 0412 089-21
Risikojustert resultat¹8768800853361 7561 70736
Resultat per aksje, utvannet (videreført virk.), EUR0,180,210,200,390,39
Resultat per aksje, utvannet (samlet virk.), EUR0,170,210,190,380,39
Avkastning på egenkapitalen¹, %12,011,411,511,711,3
Avkastning på egenkapitalen, %10,011,411,510,711,3

Valutakurser brukt for poster i resultatregnskapet i 2. kv. 2014: DKK 7,46, NOK 8,28 og SEK 8,96. Se også note 1. Nettovirkningen av valuta-svingninger mellom 2. kv. 2014 og 1. kv. 2014 var ubetydelig.
¹) Eksklusive restruktureringskostnader i 2. kv. 2014 på EUR 190m.
²) Tidligere estimert CET1 forholdstall.
³) Nøkkeltallene for videreført virksomhet etter salget av bank, finansierings- og livsforsikringsvirksomheten i Polen.

For mer informasjon:
Christian Clausen, konsernsjef, +46 8 614 7804
Torsten Hagen Jørgensen, Group CFO, +46 8 614 7814
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 40200210

Gå til IR’s rapportsider

Informasjonen som gis i denne pressemeldingen, er i overensstemmelse med kravene i den svenske loven om handel i finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske loven om verdipapirmarkedet (2007:528).