Skal vinne fondskrigen

25-11-14 14:15 | Pressemeldinger

Petter Hermansen er ny sjef for Nordea Fondene. I løpet av fire år vil han bli størst i Norge. Med seg på laget har han en armé av kompetanse og bataljoner av prisvinnende fond. Sammen skal de vinne over fondsskeptiske nordmenn.

- Det er et paradoks at vi er en av verdens største lottonasjoner og at vi sparer så lite i fond, sier Petter Hermansen. Han har akkurat tatt over sjefsstolen i Nordea Fondene. Og han sikter høyt. Han har satt som mål at Nordea skal bli størst på fond i Norge i løpet av fire år. Det sier han gjerne til alle som vil høre på. – Jeg håper at jeg om to eller fire år blir spurt om hvordan det gikk med det hårete målet jeg satt i 2014, sier han.

Med seg på marsjen mot målet har han Nordeas 700 autoriserte rådgivere og noen av Norges og Nordens beste fond. Han trekker frem at Nordea har det største analyseapparatet i Norden, noe som gjør banken i stand til å fange opp trender tidlig. I følge ham er veksten i fremvoksende økonomier en av de sterkeste trendene, blant annet i forbrukerrettede tjenester i verdens tettest befolkede områder, såkalte megapoliser.

Likevel, mener Hermansen, er det viktig å se egne begrensninger. – Vi i Nordea vet at vi ikke er ledende i alle markeder verden over. Derfor tar vi inn fond fra andre leverandører der vi innser at vi ikke er best. Men vi vet at vi er best i Norge, understreker han og viser til det prisvinnende Nordea Norge Verdi.

Lever som man lærer

Bærekraft og ansvarlige investeringer er viktig for Nordea, og Hermansen mener at her kan Nordeas rådgivere stå rakrygget. – I 2007 etablerte vi en egen enhet for ansvarlige investeringer i banken, noe som beviser at vi lever som vi lærer. Vi har mange store institusjonelle kunder, og vi ser at de selskapene som tar bærekraftige investeringer på alvor, er de som lever lengst, sier Hermansen.

Nordmenn sparer helst i bolig, deretter sparing på konto og så i fond. Fondssjefen mener det er paradoksalt at nordmenn, som bruker milliarder i jakten på den store lottogevinsten, sparer så lite i fond. – I Norge har vi til og med skjermingsfradrag på aksjer og fond med aksjer. Det vil si at de som eier aksjer og andeler i fond med aksjer, uavhengig av andelenes størrelse, får skjermet en del av avkastningen sin fra skatt hvert år inntil de realiserer verdiene. Og vi nordmenn elsker jo å spare skatt, sier Hermansen.

- Som Nordens største finansforetak er det Nordeas samfunnsansvar å lære opp kundene og ta en aktiv rolle i det å plassere pengene deres. Vi må utstyre kundene med kunnskap og ikke minst avklare hvilke forventninger man kan ha til markedet, sier han.

Nordea er Norges femte største fondsforvalter med en markedsandel på i underkant av 10 prosent. DNB, som er størst, har til sammenligning 25 prosent, og Skagen som er nummer to har 16 prosent.