Nordea presenterer resultatet for 1. kvartal 2016 onsdag 27. april 2016

Press Release Image showing Nordea logo outside branch
11-04-16 16:00 | Pressemeldinger

Delårsrapporten fra ledelsen vil bli offentliggjort ca. kl. 07.00 CET.

Pressekonferanse Norge
Pressemøte holdes klokken 09.00 i Essendropsgate 7. Administrerende direktør Snorre Storset vil presentere Nordea Bank Norges resultater. I tillegg vil finansdirektør Arbab Dar være til stede. 

For å delta kontakter du Christian Steffensen i Nordea på e-post, on.aedron@nesneffets.naitsirhc           

Pressekonferanse konsern             
Tid: 09.00 CET. Registrering fra kl. 08.30 CET. Av sikkerhetsgrunner må gyldig ID fremvises.
Sted: Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm.

Konsernsjef Casper von Koskull presenterer resultatene.
Presentasjonen gis på engelsk og kan følges direkte på www.nordea.com der også presentasjonsmaterialet blir publisert. Etter presentasjonen svarer Torsten Hagen Jørgensen, Group COO på spørsmål. Denne delen kan følges som webcast.

For å delta kontakter du Petter Larsson i Nordea på e-post, moc.aedron@nossral.rettep

Internasjonal telefonkonferanse for analytikere 
Tid: 14.30 CET

Casper von Koskull, konsernsjef, Torsten Hagen Jørgensen, Group COO, Ari Kaperi, Group CRO, og Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, deltar. Etter en kort presentasjon fra ledelsen blir det anledning til å stille spørsmål.
For å delta ringer du +44 (0)20 3364 5719, kode 9186941# senest kl. 14.20 CET.
Et opptak av telefonkonferansen vil bli lagt ut på www.nordea.com. Et opptak vil også være tilgjengelig frem til 3. mai på telefon +44(0)20 3427 0598, kode 9186941#

Presentasjon for analytikere og investorer i London 28. april
Tid: 12.30 lokal tid
Sted: The Dorchester Park Lane, London W1K 1QA

Casper von Koskull, konsernsjef, Torsten Hagen Jørgensen, Group COO, Ari Kaperi, Group CRO, Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, Andreas Larsson, Senior IR Officer og Emma Nilsson, Senior IR Officer, deltar. Presentasjonen med spørsmål og svar forventes å vare rundt én time.

For å delta kontakter du Kate Reece i UBS på e-post: moc.sbu@eceer.etak

Delårsrapport fra ledelsen på engelsk og svensk
Delårsrapporten fra ledelsen publiseres på engelsk og svensk. Pressemeldingen med et sammendrag av resultatene publiseres på dansk, engelsk, finsk, norsk og svensk.

For mer informasjon:
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 722 350 515
Unni Strømstad, kommunikasjonsdirektør i Norge, +47 97753453