Godt resultat preges av økte avsetninger til tap

26-10-16 7:30 | Pressemelding | Aktuelt

 

Nordea Bank Norge fikk et driftsresultat på 1314 millioner kroner for 3. kvartal 2016, en reduksjon på 494 millioner kroner fra 3. kvartal 2015. Mye av nedgangen skyldes økte avsetninger til tap på utlån.

- De tøffe tidene i oljerelaterte næringer preger et resultat som vi ellers er godt fornøyd med. Vi ser at norsk økonomi samlet sett er i ferd med å reise seg, og mange virksomheter opplever nå positiv utvikling. Samtidig er det viktig å ta høyde for at omstillingsprosessen vil kunne utløse tap på utlån, sier Snorre Storset, administrerende direktør i Nordea Bank Norge.

Nedskrivninger på utlån øker til 679 millioner kroner, en økning på 325 millioner fra 2. til 3. kvartal 2016. Det er særlig avsetninger til gruppevise tap som øker, mens avsetninger til individuelle tap er litt redusert.

- Økningen i avsetninger til gruppevise tap reflekterer at omstillingsprosessen i oljerelaterte næringer fortsetter. Dette er et anslag for å sikre at vi har tatt høyde for omstillingen vi har sett de to siste årene med lav oljepris. Hva de reelle tapene blir, vet vi først når året og neste år er omme, sier Storset.

Driftsinntektene for kvartalet er 3202 millioner kroner, opp 36 millioner kroner fra 3. kvartal 2015. Samtidig har driftskostnadene blitt redusert med 27 millioner kroner i samme periode.
Nordea Bank Norge opplever vekst både på innskudd og utlån. Veksten i boliglånsvolum var på 5 prosent fra september 2015 til september 2016. Innskudd fra personmarkedet viser en vekst på 1 prosent i samme periode.

- Vi jobber kontinuerlig med effektivisering, og ser på gode digitale løsninger både internt og ut mot kundene. Vi har inngått samarbeid slik at vi nå vil kunne tilby mobilbetalingstjenesten MobilePay til våre kunder, og allerede nå ser vi at tjenesten blir svært godt mottatt, sier Storset.

Nordea kunngjorde nylig samarbeid med Danske Bank om MobilePay som er Nordens største mobilbetalingstjeneste med 3,1 millioner brukere og flere enn 27.000 bedriftskunder. Mobilbetalingstjenesten kan benyttes i over 1200 butikker som for eksempel Rema1000, Narvesen og 7eleven. Etter at Nordea gikk inn som samarbeidspartner til Danske bank har tjenesten firedoblet antall nedlastninger per dag.

Ren kjernekapitaldekning I henhold til overgangsreglene (inkludert resultat for perioden) økte fra 15,3 i 3. kvartal 2015 til 16,6 prosent i 3. kvartal 2016.
Finansielle nøkkeltall for 3. kvartal 2016 (3. kvartal 2015 i parantes):

• Driftsresultat 1314 NOKm (1808)
• Driftsinntekter 3202 NOKm (3166)
• Driftskostnader 1209 NOKm (1236)
• Avkastning på egenkapitalen 6,6 % (9,8 %)

Kontakt:
Unni Strømstad, kommunikasjonsdirektør Nordea Bank Norge, mobil: 97753453
Christian Steffensen, pressesjef Nordea Bank Norge, mobil: 408 82 373

 

Flere nyheter

Press Release Image showing Nordea logo

Nordea presenterer resultatet for 1. kvartal 2017 torsdag 27. april

Pressemelding

Delårsrapporten fra ledelsen vil bli offentliggjort ca. kl. 06.30 CET.

TheFactory fintech startups April 2017

Digipig og DigiStocks? Nordea følger nøye med på hva som skjer på fintech-fronten

Om Nordea Digitalbanken

Nordea deltar i fintech-huber og akselleratorer over hele Norden

Press Release Image showing Nordea logo

Et skritt nærmere aksjesparekonto

Investeringer og marked Aktuelt Pensjon og sparing

Finansdepartementet sendte forslag til forskrift om aksjesparekonto på høring i slutten av forrige uke. Høringsfristen er 12. mai i år.

Nordea Economic Outlook, mars 2017: Veksten tiltar

Pressemelding

Veksten i norsk økonomi tiltar. Oljeinvesteringene faller fortsatt, men fallet avtar samtidig som effekten av lave renter, svak krone og ekspansiv finanspoli...

Nordeas konsernsjef snakker om sitt forhold til kundene og om bærekraft

Om Nordea Samfunnsansvar

Nordeas konsernsjef Casper von Koskull beskriver seg selv som en lytter.