Godt resultat preges av økte avsetninger til tap

26-10-16 7:30 | Pressemelding | Aktuelt

 

Nordea Bank Norge fikk et driftsresultat på 1314 millioner kroner for 3. kvartal 2016, en reduksjon på 494 millioner kroner fra 3. kvartal 2015. Mye av nedgangen skyldes økte avsetninger til tap på utlån.

- De tøffe tidene i oljerelaterte næringer preger et resultat som vi ellers er godt fornøyd med. Vi ser at norsk økonomi samlet sett er i ferd med å reise seg, og mange virksomheter opplever nå positiv utvikling. Samtidig er det viktig å ta høyde for at omstillingsprosessen vil kunne utløse tap på utlån, sier Snorre Storset, administrerende direktør i Nordea Bank Norge.

Nedskrivninger på utlån øker til 679 millioner kroner, en økning på 325 millioner fra 2. til 3. kvartal 2016. Det er særlig avsetninger til gruppevise tap som øker, mens avsetninger til individuelle tap er litt redusert.

- Økningen i avsetninger til gruppevise tap reflekterer at omstillingsprosessen i oljerelaterte næringer fortsetter. Dette er et anslag for å sikre at vi har tatt høyde for omstillingen vi har sett de to siste årene med lav oljepris. Hva de reelle tapene blir, vet vi først når året og neste år er omme, sier Storset.

Driftsinntektene for kvartalet er 3202 millioner kroner, opp 36 millioner kroner fra 3. kvartal 2015. Samtidig har driftskostnadene blitt redusert med 27 millioner kroner i samme periode.
Nordea Bank Norge opplever vekst både på innskudd og utlån. Veksten i boliglånsvolum var på 5 prosent fra september 2015 til september 2016. Innskudd fra personmarkedet viser en vekst på 1 prosent i samme periode.

- Vi jobber kontinuerlig med effektivisering, og ser på gode digitale løsninger både internt og ut mot kundene. Vi har inngått samarbeid slik at vi nå vil kunne tilby mobilbetalingstjenesten MobilePay til våre kunder, og allerede nå ser vi at tjenesten blir svært godt mottatt, sier Storset.

Nordea kunngjorde nylig samarbeid med Danske Bank om MobilePay som er Nordens største mobilbetalingstjeneste med 3,1 millioner brukere og flere enn 27.000 bedriftskunder. Mobilbetalingstjenesten kan benyttes i over 1200 butikker som for eksempel Rema1000, Narvesen og 7eleven. Etter at Nordea gikk inn som samarbeidspartner til Danske bank har tjenesten firedoblet antall nedlastninger per dag.

Ren kjernekapitaldekning I henhold til overgangsreglene (inkludert resultat for perioden) økte fra 15,3 i 3. kvartal 2015 til 16,6 prosent i 3. kvartal 2016.
Finansielle nøkkeltall for 3. kvartal 2016 (3. kvartal 2015 i parantes):

• Driftsresultat 1314 NOKm (1808)
• Driftsinntekter 3202 NOKm (3166)
• Driftskostnader 1209 NOKm (1236)
• Avkastning på egenkapitalen 6,6 % (9,8 %)

Kontakt:
Unni Strømstad, kommunikasjonsdirektør Nordea Bank Norge, mobil: 97753453
Christian Steffensen, pressesjef Nordea Bank Norge, mobil: 408 82 373

 

Flere nyheter

nordea logo

Nordea Liv rigger seg for vekst

Pressemelding

First quarter results 2018

Resultatet for 1. kvartal 2018

Pressemelding Børsmelding

Renteøkning i år

Pressemelding

Hold av en plass på første rad til Nordeas Economic Outlook

Makroøkonomi

Meld deg på webinaret på ditt lokale språk, og motta rapporten så snart den kommer ut 24. april.