Ett Nordea – ny juridisk struktur

Sustainability Report 2015
02-01-17 8:15 | Pressemelding

I dag, 2. januar 2017, er fusjonene mellom Nordea Bank AB (publ) og datterbankene i Danmark, Finland og Norge gjennomført. Alle datterbankenes eiendeler og forpliktelser er overført til Nordea Bank AB (publ), og de respektive datterbankene Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Plc og Nordea Bank Norge ASA har blitt oppløst. Bankvirksomheten i Danmark, Finland og Norge vil bli drevet i filialer av Nordea Bank AB (publ).

- Dette er et stort skritt videre i endringen av virksomheten vår. En enklere juridisk struktur gjenspeiler i større grad den nordiske måten vi jobber på i dag. Vi viderefører vårt engasjement i de respektive landene og fortsetter arbeidet med å skape den beste banken for kundene. Beslutningene skal også i fremtiden tas nær kunden, slik det alltid har blitt gjort. Med en enklere struktur reduserer vi kompleksiteten i banken og gjør det mulig å fokusere på å skape økt verdi for kundene gjennom å utnytte vår samlede kompetanse, sier konsernsjef Casper von Koskull.

Etter fusjonene (overgangen til den nye filialstrukturen) kommer Nordea til å fortsette å samarbeide nært med aktuelle myndigheter i de ulike landene og følge opp nasjonale tiltak for å sikre finansiell stabilitet i hjemmemarkedene. Fusjonene vil derfor fra Nordeas side ikke påvirke arbeidet med å sikre den finansielle stabiliteten og like vilkår for systemviktige banker og filialer i alle våre hjemmemarkeder.

Ledelsen er svært opptatt av å sikre like vilkår i de landene som utgjør våre hjemmemarkeder. 

Lenke til oversikt over den juridiske strukturen på Nordeas juridiske struktur.

For mer informasjon:
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15

Christian Steffensen, pressesjef i Norge, +47 40882373

Siste pressemeldinger

Nordea logo

Vedtak på Nordeas generalforsamling 2018

Pressemelding Generalforsamlingen 2018

Press Release Image showing Nordea logo

Nordea offentliggjør et prospekt om flyttingen til bankunionen og fusjoneringen av Nordea Bank AB inn i Nordea Holding Abp

Pressemelding

Nordea offentliggjør i dag et prospekt om den foreslåtte fusjoneringen av Nordea Bank AB (publ) (Nordea Sverige) inn i Nordea Holding Abp (Nordea Finland) og...