Ett Nordea – ny juridisk struktur

02-01-17 8:15 | Pressemelding

I dag, 2. januar 2017, er fusjonene mellom Nordea Bank AB (publ) og datterbankene i Danmark, Finland og Norge gjennomført. Alle datterbankenes eiendeler og forpliktelser er overført til Nordea Bank AB (publ), og de respektive datterbankene Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Plc og Nordea Bank Norge ASA har blitt oppløst. Bankvirksomheten i Danmark, Finland og Norge vil bli drevet i filialer av Nordea Bank AB (publ).

- Dette er et stort skritt videre i endringen av virksomheten vår. En enklere juridisk struktur gjenspeiler i større grad den nordiske måten vi jobber på i dag. Vi viderefører vårt engasjement i de respektive landene og fortsetter arbeidet med å skape den beste banken for kundene. Beslutningene skal også i fremtiden tas nær kunden, slik det alltid har blitt gjort. Med en enklere struktur reduserer vi kompleksiteten i banken og gjør det mulig å fokusere på å skape økt verdi for kundene gjennom å utnytte vår samlede kompetanse, sier konsernsjef Casper von Koskull.

Etter fusjonene (overgangen til den nye filialstrukturen) kommer Nordea til å fortsette å samarbeide nært med aktuelle myndigheter i de ulike landene og følge opp nasjonale tiltak for å sikre finansiell stabilitet i hjemmemarkedene. Fusjonene vil derfor fra Nordeas side ikke påvirke arbeidet med å sikre den finansielle stabiliteten og like vilkår for systemviktige banker og filialer i alle våre hjemmemarkeder.

Ledelsen er svært opptatt av å sikre like vilkår i de landene som utgjør våre hjemmemarkeder. 

Lenke til oversikt over den juridiske strukturen på Nordeas juridiske struktur.

For mer informasjon:
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15

Christian Steffensen, pressesjef i Norge, +47 40882373

Siste pressemeldinger

annual general meeting

Nordeas valgkomité for generalforsamlingen i 2018 opprettet

Pressemelding Annual general meeting 2018

På Nordeas generalforsamling i 2017 ble det besluttet å opprette en valgkomité som skal fremme forslag for generalforsamlingen i 2018 om valg av styremedlemm...

Press Release Image showing Nordea logo outside branch

Styret i Nordea Bank AB (publ) påbegynner en prosess for flytting av morselskapets hovedsete til Finland

Pressemelding Børsmelding

På sitt møte 6. september 2017 vedtok styret i Nordea Bank AB (publ) å påbegynne en prosess for flytting av morselskapets hovedsete fra Sverige til Finland.

Decision on Nordea's headquarter

Nordea: Press conference Thursday 7 September

Pressemelding

På sitt møte 6. september 2017 vedtok styret i Nordea Bank AB (publ) å påbegynne en prosess for flytting av morselskapets hovedsete fra Sverige til Finland.

Norsk økonomi snart friskmeldt

Pressemelding