Ett Nordea – ny juridisk struktur

02-01-17 8:15 | Pressemelding

I dag, 2. januar 2017, er fusjonene mellom Nordea Bank AB (publ) og datterbankene i Danmark, Finland og Norge gjennomført. Alle datterbankenes eiendeler og forpliktelser er overført til Nordea Bank AB (publ), og de respektive datterbankene Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Plc og Nordea Bank Norge ASA har blitt oppløst. Bankvirksomheten i Danmark, Finland og Norge vil bli drevet i filialer av Nordea Bank AB (publ).

- Dette er et stort skritt videre i endringen av virksomheten vår. En enklere juridisk struktur gjenspeiler i større grad den nordiske måten vi jobber på i dag. Vi viderefører vårt engasjement i de respektive landene og fortsetter arbeidet med å skape den beste banken for kundene. Beslutningene skal også i fremtiden tas nær kunden, slik det alltid har blitt gjort. Med en enklere struktur reduserer vi kompleksiteten i banken og gjør det mulig å fokusere på å skape økt verdi for kundene gjennom å utnytte vår samlede kompetanse, sier konsernsjef Casper von Koskull.

Etter fusjonene (overgangen til den nye filialstrukturen) kommer Nordea til å fortsette å samarbeide nært med aktuelle myndigheter i de ulike landene og følge opp nasjonale tiltak for å sikre finansiell stabilitet i hjemmemarkedene. Fusjonene vil derfor fra Nordeas side ikke påvirke arbeidet med å sikre den finansielle stabiliteten og like vilkår for systemviktige banker og filialer i alle våre hjemmemarkeder.

Ledelsen er svært opptatt av å sikre like vilkår i de landene som utgjør våre hjemmemarkeder. 

Lenke til oversikt over den juridiske strukturen på Nordeas juridiske struktur.

For mer informasjon:
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15

Christian Steffensen, pressesjef i Norge, +47 40882373

Siste pressemeldinger

nordea logo

Nordea kutter gebyrene på aksjehandel

Pressemelding

Nordea kutter kraftig i prisen for å handle aksjer, både med lavere kurtasje og lavere minstepris.

Heikki Ilkka

Group CFO Heikki Ilkka forlater Nordea

Pressemelding

Heikki Ilkka, Group CFO og leder av Group Finance & Treasury, har besluttet å forlate Nordea og gå tilbake til revisjon og EY (Ernst & Young) som partner.

nordea logo

Enorm interesse for IPS

Pressemelding

Q3 2017 press release image

Resultat for 3. kvartal 2017

Pressemelding Børsmelding