Nordea legger frem resultat for 4. kvartal 2016 torsdag 26. januar 2017

10-01-17 17:20 | Pressemelding

Rapporten vil bli offentliggjort rundt kl. 07.00 CET.

Pressekonferanse

Tid: 09.00 CET. Registrering fra kl. 08.30 CET. Av sikkerhetsgrunner må gyldig ID fremvises.
Sted: Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm.

For å delta, vennligst kontakt: Petter Brunnberg i Nordea på e-post: moc.aedron@grebnnurb.rettepKonsernsjef Casper von Koskull presenterer resultatene.
Presentasjonen gis på engelsk og kan følges direkte på
www.nordea.com der også presentasjonsmaterialet blir publisert. Etter presentasjonen svarer Torsten Hagen Jørgensen, Group COO og visekonsernsjef, på spørsmål.


Internasjonal telefonkonferanse for analytikere  

Tid: 14.00 CET.


Torsten Hagen Jørgensen, Group COO og visekonsernsjef, Ari Kaperi, leder av Group Credit Risk Management og Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, vil delta.

Etter en kort presentasjon fra ledelsen blir det anledning til å stille spørsmål. 

For å delta ringer du +44 (0)20 3427 1908, kode 7166835 senest kl. 13.50 CET.


Et opptak av telefonkonferansen vil bli lagt ut på
www.nordea.com etter konferansen. Opptaket vil også være tilgjengelig på telefon +44 (0) 20 3427 0598 frem til 2. februar. Kode: 7166835.

Presentasjon for analytikere og investorer i London 27. januar
Tid: 08.00 GMT.

Sted: The Langham, 1c Portland Place, Regent Street, London W1B 1JA

Torsten Hagen Jørgensen, Group COO og visekonsernsjef, Ari Kaperi, leder av Group Credit Risk Management og Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, og Pawel Wyszynski, senior IR Officer, deltar. Presentasjonen med spørsmål og svar forventes å vare rundt én time.

For å delta, vennligst kontakt Truc Ngo
hos J.P. Morgan på e-post: moc.nagrompj@ogn.n.curt.

Rapport på engelsk og svensk

Rapporten publiseres på engelsk og svensk. Pressemeldingen med et sammendrag av resultatene publiseres på dansk, engelsk, finsk, norsk og svensk.

For mer informasjon:

Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 515
Helga Baagøe, fungerende leder av Group Communications, +46 721411807

Siste pressemeldinger

Press Release Image showing Nordea logo

Nordea legger frem resultat for 3. kvartal 2017 torsdag 26. oktober

Pressemelding

Konsernsjef Casper von Koskull presenterer resultatene. Presentasjonen, som holdes på engelsk, kan følges direkte her. Presentasjonsmaterialet blir publisert...

Vipps, så var Nordea også med

Pressemelding

Press Release Image showing Nordea logo

Nordea og DNB har fullført sammenslåingen av sine baltiske virksomheter

Pressemelding

25. august 2016 besluttet Nordea og DNB å slå sammen virksomhetene sine i Estland, Latvia og Litauen og skape en ledende uavhengig leverandør av finansielle...

annual general meeting

Nordeas valgkomité for generalforsamlingen i 2018 opprettet

Pressemelding Annual general meeting 2018

På Nordeas generalforsamling i 2017 ble det besluttet å opprette en valgkomité som skal fremme forslag for generalforsamlingen i 2018 om valg av styremedlemm...

Press Release Image showing Nordea logo outside branch

Styret i Nordea Bank AB (publ) påbegynner en prosess for flytting av morselskapets hovedsete til Finland

Pressemelding Børsmelding

På sitt møte 6. september 2017 vedtok styret i Nordea Bank AB (publ) å påbegynne en prosess for flytting av morselskapets hovedsete fra Sverige til Finland.